Wyniki Cognor Holding po III kw. 2017r.: rekordowe przychody i 101 mln zł EBITDA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lis 2017, 11:05

Wyniki Cognor Holding po III kw. 2017r.: rekordowe przychody i 101 mln zł EBITDA

1,32 mld zł przychodów, czyli o 28% więcej niż przed rokiem, zanotował po trzech kwartałach 2017 r. Cognor Holding. To najwyższy poziom w historii spółki w porównywalnym okresie. Hutnicza grupa osiągnęła jednocześnie po 9 miesiącach br. 101 mln zł EBITDA, co jest najlepszym wynikiem od sześciu lat.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding za 1-3 kw. 2017 r. wyniosły 1,32 mld zł (+28% r/r.), zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 71 mln zł (+59% r/r.), a EBITDA wyniosła 101 mln zł (+40% r/r). Spółka jednocześnie wypracowała w tym okresie zysk netto w wysokości 32,2 mln zł.

W samym 3 kw. 2017 r. Cognor miał 490 mln zł przychodów (+58% r/r), 17,2 mln zysku operacyjnego (+12%) i 27,8 mln zł EBITDA (+11%). Na poziomie netto Cognor wygenerował w 3 kw. 4,6 mln zł straty, o której zdecydowały głównie różnice kursowe dotyczące zadłużenia, w kwocie 7,9 mln zł, wynikające z osłabienia złotego wobec euro w zakończonym kwartale.

Warto jednocześnie odnotować, że spółka wypracowała od początku roku 141 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, z czego 79 mln zł w samym 3 kwartale. Na kontach Cognora na bilansowy koniec kwartału znajdowało się 86 mln zł.

„Jesteśmy bardzo zadowolenie z dotychczasowych wyników 2017 roku, ale mogłyby być lepsze na poziomie netto, gdyby nie obciążenie kosztami obsługi obligacji high yeld. Przypomnę, że w sierpniu przypadała płatność kolejnego półrocznego kuponu od obligacji, co wiązało się z wypłatą kwoty 22 mln zł. Mocno to obciążyło nasz zysk netto jak i cashflow"

podkreśla Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding SA.

„Na wyniki pomiędzy lipcem a wrześniem pozytywnie wpłynęła rekordowo wysoka sprzedaż naszych produktów. Obserwowaliśmy również wzrost cen wyrobów hutniczych, ale jeszcze w niewielkim stopniu znalazł on odzwierciedlenie w minionym kwartale, bo realizowaliśmy zamówienia wcześniej kontraktowane. Był to również czas osłabienia naszej waluty, co przyniosło straty kursowe od naszego zadłużenia. Gdyby pominąć ten element to w trzecim kwartale mielibyśmy zysk netto mimo wyższych kosztów związanych z okresem remontowym w naszych hutach"

komentuje Krzysztof Zoła

Od początku roku zarząd Cognora prowadzi intensywne działania zmierzające do obniżenia i refinansowania długu w celu zmniejszenia kosztów odsetek. W maju br. spółka uzgodniła z konsorcjum banków gotowość do finansowania wykupu obligacji high yield w wysokości 50 mln EUR

„Pozostajemy zdeterminowani, aby przeprowadzić emisję nowych akcji, a następnie zrestrukturyzować zadłużenie. Liczymy na możliwość renegocjacji warunków uruchomienia finansowania bankowego tak, aby możliwa była zamiana drogich obligacji na znacznie tańszy kredyt. Koszty obsługi zadłużenia pochłaniają zdecydowanie zbyt dużą część naszych zysków, a więc i potencjalnej dywidendy dla akcjonariuszy"

mówi Krzysztof Zoła.

O Cognor Holding

Cognor Holding od 1997 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

Źródło: Spółka, #COG

Ostatnie wiadomości