Hollywood – największa sieć pralni w Polsce przenosi się na GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2017, 12:09

Hollywood – największa sieć pralni w Polsce przenosi się na GPW

W trzecim kwartale 2017 roku Grupa Hollywood, lider rynku pralnictwa przemysłowego w Polsce, zanotowała blisko 31 mln zł przychodów, notując tym samym wzrost w ujęciu rok do roku o 47%. To zresztą kontynuacja dynamicznego trendu wzrostu skali działalności z poprzednich kwartałów. Jednocześnie po okresie presji kosztowej, widocznym w pierwszym półroczu, w III kw. spółka wygenerowała już nie tylko zbliżony wynik EBITDA w ujęciu rok do roku (w I półroczu -33% rdr), ale również zanotowała dodatni wynik netto (strata przed rokiem oraz w I połowie br.).

"Wyniki za III kw. 2017 r. dają podstawy do optymizmu na przyszłość. Dynamicznie rozwijamy biznes, a jednocześnie zanikają już negatywne efekty zdarzeń o charakterze jednorazowym lub przejściowym. Mam tu na myśli presję płacową, istotne koszty związane z planowanym przejściem na główny rynek GPW czy proces dochodzenia do pożądanych rentowności w czterech podmiotach przejętych w latach 2015-2017"

mówi dr Tomasz Mika, wiceprezes zarządu ds. ekonomicznych Hollywood SA.

"Dodatkowo, kontrakty długoterminowe, jakie zawieraliśmy kilka lat temu, zakładały niższą bazę kosztową, dlatego też sukcesywnie je renegocjujemy. Mamy również możliwości zastępowania mniej rentownych umów nowymi o wyższych marżach. W rezultacie spodziewamy się kontynuacji pozytywnych tendencji, zapoczątkowanych w minionym kwartale. Docelowo oczekujemy powrotu rentowności EBITDA do poziomu ponad 20%, co zostało osiągnięte w roku 2016"

dodaje wiceprezes Mika.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 8 listopada br. prospekt emisyjny Hollywood SA, co umożliwia spółce zmianę rynku notowań z NewConnect na główny parkiet GPW. Może to nastąpić jeszcze w tym roku.

O Grupie Hollywood

Grupa Hollywood z siedzibą w Sierpcu to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Ofertę pralniczą uzupełnia dynamicznie rozwijający się segment wynajmu i serwisu tekstyliów (m.in. odzieży roboczej, bielizny pościelowej). Wśród klientów Grupy Hollywood znajduje się m.in. ponad 250 szpitali, kilkadziesiąt hoteli, zakłady przemysłowe. Spółka pozyskała również prestiżowy kontrakt na obsługę armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce. Grupa Hollywood jest liderem rynku zarówno pod względem skali działalności, jak również zaawansowania technologicznego oraz jakości świadczonych usług.

Wszystkie usługi wykonywane są w oparciu o najnowocześniejsze technologie z wykorzystaniem środków chemicznych i urządzeń przyjaznych środowisku. Większość czynności, składających się na procesy technologiczne prania, wykonywanych jest automatycznie. Zainstalowane urządzenia oraz czuwający nad nimi zintegrowany system komputerowy dają gwarancję powtarzalności produkcyjnej na wysokim poziomie jakościowym.

Historia działalności Grupy sięga połowy lat 90. XX w., a od marca 2014 roku akcje Hollywood SA są notowane na rynku NewConnect warszawskiej Giełdy. W najbliższym czasie notowania zostaną przeniesione na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #HLD

Ostatnie wiadomości