Zysk netto Gobarto wzrósł r/r do 8,18 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2017, 08:58

Zysk netto Gobarto wzrósł r/r do 8,18 mln zł w III kw. 2017 r.

Gobarto odnotowało 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,13 mln zł wobec 9,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 434,03 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 372,17 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 29,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1281,82 mln zł w porównaniu z 1064,02 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Gobarto w okresie 9 miesięcy 2017 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 281 816 tys. zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o ponad 20%. Przychody eksportowe nominalnie wzrosły o 65 478 tys. zł, a ich udział w strukturze przychodów wzrósł o 3,27 pkt proc. do poziomu 14,09% przychodów ogółem"

czytamy w raporcie.

Wygenerowana przez grupę w tym okresie EBITDA wyniosła 62,05 mln zł i jest o 62,5 % wyższa od analogicznego okresu roku przedniego. Na poziomie skonsolidowanego wyniku netto grupa uzyskała wzrost o ponad 110% do poziomu 29 94 mln zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 12,23 mln zł wobec 5,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews), #GOB

Ostatnie wiadomości