Pierwsza transakcja Grupy Kapitałowej GetBack w Hiszpanii | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lis 2017, 15:17

Pierwsza transakcja Grupy Kapitałowej GetBack w Hiszpanii

Oferta podmiotu z Grupy Kapitałowej GetBack, dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2.7 mld zł, została wybrana przez bank działający na terytorium Hiszpanii jako najbardziej preferowana. Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego nabycie wierzytelności nastąpi po uzgodnieniu satysfakcjonujących dla obu stron postanowień umowy.

Chodzi o portfel niezabezpieczonych wierzytelności osób indywidualnych. Składa się on z 186,3 tysięcy spraw. Ewentualna cena nabycia będzie dostosowana do tego typu transakcji i nie odbiega od średniej na rynku.

„Naszym celem jest budowa wartości dla akcjonariuszy i realizacja złożonych obietnic. Tym bardziej cieszę się, że nasza oferta została wybrana jako najbardziej preferowana i mam nadzieję, że będziemy mogli rozpocząć działalność w Hiszpanii. Dzięki umowom z czołowymi serwiserami jesteśmy gotowi szybko przystąpić do jego obsługi. Wierzę, że model naszej ekspansji jest najbardziej efektywny dla naszych akcjonariuszy, ponieważ ograniczamy ryzyko ekspansji, a jednocześnie w mojej opinii dostarczymy zadowalające stopy zwrotu” 

powiedział Konrad Kąkolewski, prezes zarządu GetBack S.A.

We wrześniu GetBack poinformował, że spółka rozpoczęła współpracę z dwoma czołowymi podmiotami na rynku hiszpańskim rynku specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów, na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack planuje nabyć na rynku hiszpańskim.

„Jeżeli uda nam się ostatecznie nabyć ten portfel to będzie to istotny etap naszej ekspansji. Rozmawiamy z kolejnymi bankami o inwestycjach i jeśli uznamy, że któraś potencjalna transakcja może dostarczyć odpowiednią wartość dla naszych akcjonariuszy to na pewno ją rozważymy” 

podsumował Konrad Kąkolewski, prezes zarządu GetBack S.A.

Warto przypomnieć, że zgodnie ze złożonymi w prospekcie emisyjnym akcji deklaracjami spółka poinformowała, że w dniu 2 listopada bieżącego roku podmiot z jej grupy kapitałowej wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 50 mln zł na rynku w Bułgarii. Tym samym Grupa Kapitałowa GetBack rozpoczęła działalność na tamtejszym rynku.

Spółka, która po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji w lipcu tego roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowała niedawno skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartały 2017 roku. Grupa Kapitałowa GetBack po raz kolejny odnotowała znaczący wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Przychody netto wyniosły 542 mln zł, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost wartości cash EBITDA ze 171,2 mln zł w roku 2016 do 374,1 mln zł w roku bieżącym wyniósł 118,5%. Zysk netto natomiast wyniósł 181,5 mln i był większy o 45,3% od wartości zanotowanej w analogicznym okresie w 2016 roku.

O GetBack S.A.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 542 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

Źródło: Spółka, #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości