Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 5,92 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lis 2017, 09:01

Strata netto Redanu zwiększyła się r/r do 5,92 mln zł w III kw. 2017 r.

Redan odnotował 5,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 10,35 mln zł wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 154,18 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 150,58 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 14,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,68 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 439,18 mln zł w porównaniu z 437,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 44 tys. zł wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów br. Grupa Redan poniosła stratę na działalności operacyjnej w kwocie -24,4 mln zł, to jest o 23 mln zł. wyższą niż w roku poprzednim Jest to przede wszystkim konsekwencją szybszego wzrostu kosztów działalności (+13,8 % o kwotę 25,2 mln zł) od marży handlowej (+1,2 % o kwotę 2,2 mln zł). Na przychodach i kosztach finansowych rok do roku Grupa poniosła stratę w wysokości 2,4 mln zł"

czytamy w komentarzu zarządu, dołączonego do raportu.

Jest to rezultatem: (i) ujemnego wyniku na różnicach kursowych w wysokości 0,9 mln zł oraz (ii) wzrostu kosztów finansowych do 1,6 mln zł. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Redan zmniejszył się w br. o 10 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego, oznacza to stratę na poziomie 15 mln zł, podkreślono.

"Inaczej jednak niż we wcześniejszych latach nastąpiła poprawa wyników segmentu modowego, który osiągnął próg rentowności (wzrost EBIT o 8,1 mln zł r/r) natomiast znaczną stratę poniosła część dyskontowa -24,3 mln zł na poziomie EBIT"

czytamy dalej.

Podstawowymi przyczynami pogorszenia wyników sieci TXM jest z jednej strony nieudane wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie w lutym br. oraz wynikające z tego w konsekwencji problemy z prawidłowym zatowarowaniem sieci sklepów, a także z drugiej strony brak odpowiedniej modyfikacji struktury asortymentowej koniecznej dla większych sklepów w nowym koncepcie, podał Redan.

"Kumulacja negatywnych efektów spadku średniej sprzedaży na mkw nastąpiła w I półroczu br. W trzecim kwartale zostały wdrożone krótkoterminowe działania dostosowawcze, których celem było zwiększenie sprzedaży oraz zmniejszenie stanu zapasu. Objęły one m.in.: (i) ponadprzeciętną skalę wyprzedaży jak na segment dyskontowy; (ii) intensyfikację działań marketingowych, w celu pozyskania  większej liczby klientów oraz (iii) skrupulatną weryfikację zamówień towarowych. W wyniku tych działań nastąpiła poprawa średniej sprzedaży na metr kwadratowy oraz rotacji zapasu i jego stanu, ale równocześnie zmniejszyła się realizowana marża procentowa oraz wzrosły wydatki marketingowe"

napisano w komentarzu.

W III kwartale br. nastąpiła także faktyczna zmiana składu zarządu spółki TXM SA.

"Nowy, doświadczony management rozpoczął działania mające na celu odbudowanie rentowności w segmencie dyskontowym oraz jego powrót na drogę rozwoju. Czynnikiem sprzyjającym jest fakt, że pogorszenie wyników jest spowodowane czynnikami wewnętrznymi, zaś otoczenie zewnętrzne jest sprzyjające. Segment dyskontowy jest najszybciej rosnącym fragmentem rynku odzieżowego, co będzie sprzyjać poprawie wyników TXM" 

czytamy dalej.

Redan zwrócił też uwagę, że część modowa po 9 miesiącach br. odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,4 mln zł, a narastająco za ostatnie 12 miesięcy w wysokości 4,1 mln zł.

"To potwierdza, że zmieniona pod koniec 2015 r. strategia przynosi wymierne efekty w postaci generowania zysków. Źródłem sukcesu jest coraz lepsze zarządzanie kolekcją. Nowe kolekcje są bardziej zróżnicowane. Pozwala to sprzedawać towary osiągając wyższe marże, a jednocześnie zmniejszyć skalę wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów w związku z ich mniejszymi ilościami. Skutecznie kontrolowane są także koszty prowadzonej działalności. Top Secret w każdym z trzech kwartałów tego roku uzyskiwała lepsze wyniki operacyjnej niż w roku poprzednim. To potwierdza, że wzrostowy trend jest trwały i opera się na wprowadzonych zmianach"

napisano w komentarzu.

Niespodziewane pogorszenie wyników w segmencie dyskontowym spowodowało, że zostały złamane kowenanty finansowe w umowach kredytowych z bankami, wskazano również w materiale.

"Bieżąca współpraca z PKO BP SA oraz ING Bank Śląski SA finansującymi TXM SA przebiega bez zakłóceń. HSBC Bank Polska SA finansujący część modową, pomimo poprawy wyników w tym segmencie, oczekuje zmniejszenia jego zaangażowania" 

podał Redan.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews), #RDN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości