Wyniki UNIMOT za III kwartał 2017 r. lepsze niż w ubiegłym roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lis 2017, 12:38

Wyniki UNIMOT za III kwartał 2017 r. lepsze niż w ubiegłym roku

W minionym kwartale Grupa UNIMOT osiągnęła o 16% wyższe przychody ze sprzedaży i wypracowała o 7,5% wyższy zysk netto w porównaniu z III kwartałem 2016 r. Narastająco za okres 9 miesięcy r/r Grupa odnotowała aż o 44% wyższe przychody i o 12% wyższy zysk.

Opublikowane dzisiaj, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy UNIMOT za III kwartał 2017 r. potwierdzają zapowiadane wcześniej dobre wyniki Grupy. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 779,4 mln zł, w porównaniu do 673,0 mln zł przychodów w analogicznym okresie ub.r. (wzrost o 15,8%). EBITDA oraz zysk netto Grupy za III kwartał 2017 r. wyniósł odpowiednio 15,8 mln zł oraz 10,6 mln zł, w porównaniu do 13,9 mln zł oraz 9,9 mln zł za III kwartał 2016 r. (wzrost odpowiednio o 13,5% i 7,5%).

Główny wpływ na wysokość przychodów w GK UNIMOT miały wyniki osiągnięte w dominującym sektorze działalności – oleju napędowym i biopaliwach. Pomimo znaczących zmian na rynku paliw, które rzutowały na sprzedaż w tym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., Grupie udało się zwiększyć sprzedaż i utrzymać marże EBITDA na podobnym poziomie (2,03% vs 2,07%).

"Należy podkreślić, że w zakresie obrotu olejem napędowym i biopaliwami, w III kwartale UNIMOT operował w zupełnie innym otoczeniu rynkowym niż przed rokiem"

komentuje Robert Brzozowski, prezes UNIMOT S.A.

"Porównywalny III kwartał 2016 r. był szczególnie udany (rekordowy pod względem sprzedanych wolumenów – efekt wejścia w życie pakietu paliwowego), co spowodowało powstanie efektu wysokiej bazy. Natomiast III kwartał 2017 r. charakteryzował się dużymi wahaniami: po dobrym sprzedażowo lipcu i sierpniu, we wrześniu nastąpił istotny spadek marż hurtowych na ON. Zdecydowaliśmy się wówczas na optymalizację marż, co wpłynęło na niższe wolumeny sprzedaży. Jeśli chodzi o biopaliwa, to od 2017 r. Grupa realizuje sprzedaż produktu zgodnie z nowymi przepisami w zakresie obowiązku realizacji NCW. Przekłada się to zarówno na niższe marże oraz wolumeny produktu, jak też na wyższe koszty z tytułu konieczności blendowania paliw. Dlatego też cieszy nas fakt, że mimo zmieniającego się otoczenia rynkowego, nadal utrzymujemy tendencję wzrostową naszych wyników finansowych"

dodaje prezes UNIMOT S.A.

Jak wynika z opublikowanych danych, w omawianym kwartale Grupa zrealizowała lepsze niż przed rokiem wyniki w segmencie LPG - zarówno pod względem wolumenu, wartości sprzedaży, jak i osiągniętego wyniku operacyjnego oraz wyniku netto.

"Nasz segment LPG w części hurtowej efektywnie wykorzystał otoczenie rosnących cen w Polsce, uzyskując wyższe marże na produkcie" 

wyjaśnia Robert Brzozowski.

"Ponadto kontynuowaliśmy rozwój na rynku zbiorników grzewczych, co zaowocowało wzrostem liczby klientów i przychodów"

dodaje Robert Brzozowski.

Grupa UNIMOT odnotowała też znaczące wzrosty w segmencie gazu ziemnego. Zarówno zwiększenie sprzedaży produktu przez spółkę Energogas, jak też rozbudowa sieci dystrybucyjnej i nowe umowy przyłączeniowe w spółce Unimot System, przełożyły się na wzrost przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego.

Także w zakresie sprzedaży energii elektrycznej Grupa znacząco poprawiła wyniki. Aż o ponad 100% w porównaniu do 2016 r. wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem spółek zależnych Energogas i Tradea.

Warto podkreślić, że w ciągu 9 miesięcy działalności br. Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2 199,3 mln zł w porównaniu do 1 526,1 mln zł przychodów w analogicznym okresie 2016 r. (wzrost o 44,1%). Natomiast zysk netto za 9 miesięcy 2017 roku wyniósł 22,7 mln zł w porównaniu do 20,3 mln zł za 9 miesięcy 2016 roku (wzrost o 11,8%).

"Tak dobre wyniki finansowe Grupy są efektem dywersyfikacji źródeł przychodów. Nasze 25-letnie doświadczenie na rynku produktów petrochemicznych, dobre relacje biznesowe z podmiotami zagranicznymi oraz wysokie kompetencje kadry zarządzającej pozwalają nam szukać rozwiązań, które najkorzystniej przełożą się na stabilny i w pełni kontrolowany rozwój Grupy"

dodaje prezes Brzozowski.

O UNIMOT S.A.

UNIMOT S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: transport, logistyka, usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. UNIMOT S.A. jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, zrzeszającego 90 firm z 14 krajów Europy, które zajmują się produktami petrochemicznymi i energetycznymi. UNIMOT ma prawo sprzedawać takie produkty na polskim rynku pod marką AVIA. Nowoczesne technologie, fachowa wiedza oraz najwyższa jakość produktów pozwalają Spółce dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów krajowych i zagranicznych.

Źródło: Spółka, #UNT

Ostatnie wiadomości