KNF wszczęła postępowanie ws. naruszenia przepisów przez XTB | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 lis 2017, 16:28

KNF wszczęła postępowanie ws. naruszenia przepisów przez XTB

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na X-Trade Brokers w związku z podejrzeniem istotnego naruszenia przepisów prawa w szczególności w obszarze świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów spółki oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów transakcyjnych, poinformował spółka.

"Wskazane przez KNF naruszenia pokrywają się z nieprawidłowościami oraz uchybieniami zawartymi w protokole kontroli KNF w zakresie sprawdzenia zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, która zakończyła się we wrześniu 2016 roku. W ocenie spółki, wskazane przez KNF naruszenia są bezpodstawne i nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym. Intencją emitenta jest przedstawienie KNF wyjaśnień merytorycznych oraz prawnych wskazujących bezpodstawność naruszeń wskazanych przez KNF"

czytamy w komunikacie.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews), #XTB

Ostatnie wiadomości