Rekordowy w historii Polskiego Banku Komórek Macierzystych zysk netto i EBITDA po trzech kwartałach 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lis 2017, 08:58

Rekordowy w historii Polskiego Banku Komórek Macierzystych zysk netto i EBITDA po trzech kwartałach 2017 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord, największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych klientów bank komórek macierzystych –wypracował w trzech kwartałach br. wynik EBITDA i netto wyższy od wyników w całym 2016 roku. Wyniki są też najwyższe w historii działalności PBKM. Zysk EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe) w okresie 1-3Q 2017 wyniósł 36 mln zł i był o 33 proc. wyższy w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Wynik netto wyniósł 24,5 mln zł i wzrósł o 33 proc. rok do roku. Dla porównania w całym 2016 roku EBITDA wyniosła 35,2 mln zł, a zysk netto 23,6 mln zł.

Bardzo wysoką dynamikę wzrostu wyników zanotował PBKM w trzecim kwartale br.. EBITDA wyniosła 13,4 mln zł, wzrost o ponad 49 proc., a zysk netto 8,7 mln zł, wzrost o 42 proc. rok do roku.

PBKM odnotował w trzech kwartałach 2017 r. wzrost rentowności na wszystkich poziomach wyniku. Rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 27,8 proc. i była wyższa o 4,6 punkty procentowe (p.p.), rentowność zysku EBITDA wyniosła 32,8 proc. (+5,2 p.p.), a rentowność netto 21,6 proc. (+3,1 p.p.) w stosunku do poziomu rentowności w trzech kwartałach 2016 roku.

"Po trzech kwartałach tego roku wyniki na poziomie zysku EBITDA i netto są wyższe od wypracowanych w całym 2016 roku. Na tak dynamiczny wzrost miały wpływ bardzo dobre wyniki sprzedaży zarówno na rynkach strategicznych jak i na pozostałych. W trzecim kwartale o 17 proc. wzrosła liczba nowych pobrań próbek krwi pępowinowej lub tkanek i był to rekordowy kwartał w historii PBKM pod względem sprzedaży. Jesteśmy obecnie nr 1 w Polsce, Hiszpanii, Turcji, Łotwie, Węgrzech, a w Rumunii zajmujemy
2 pozycję. Zwiększa nam się również sprzedaż we Włoszech – w ciągu 2-3 lat chcemy wejść do grupy pięciu największych banków. Dzięki temu Grupa jest liderem w Europie pod względem nowo pozyskiwanych klientów. Szacujemy, że wynik sprzedaży w całym 2017 rok powinien być lepszy od naszych założeń z początku roku i zapowiada się na absolutnie rekordowy w naszej działalności. Systematycznie zwiększamy także sprzedaż w segmencie B2B, szczególnie w obszarze usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP (wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej) na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych. W stosunku do dziewięciu miesięcy 2016 roku, przychody z terapii komórkowych w okresie 1-3Q 2017 wzrosły ponad dwukrotnie z 4 mln zł do 8,6 mln zł. Perspektywy dalszego wzrostu przychodów z tego obszaru są obiecujące. Zamierzamy zwiększać zaangażowanie finansowe i organizacyjne w rozwój badań nad terapiami eksperymentalnymi z wykorzystaniem komórek macierzystych. W najbliższych miesiącach w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) rozpoczynamy prace nad opracowaniem innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego. Rozważamy także podjęcie decyzji o kontynuacji konsolidacji na rynkach, na których Grupa prowadzi już działalność operacyjną. Najbardziej interesujący ze względu na potencjalne akwizycje jest rynek turecki oraz rumuński. Chcemy zwiększyć skalę przechowywanych próbek, w tym celu nie wykluczamy również przejęć na nowych rynkach - rozmawiamy z podmiotami w czterech krajach Zachodniej Europy"

komentuje Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

Struktura przychodów wg. rynków

Na rynkach strategicznych: Polska, Hiszpania i Turcja, Grupa PBKM osiągnęła w okresie 9 miesięcy 2017 roku 90,6 mln zł sprzedaży - wzrost o 16,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na pozostałych rynkach: Węgry, Rumunia, Włochy i Łotwa oraz w krajach bałkańskich, sprzedaż z tytułu bankowania w omawianym okresie wyniosła 20,8 mln zł i była wyższa o 13 proc. rok do roku.

Struktura przychodów wg. segmentów

Przychody z bankowania B2C (pozyskiwanie i przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych) i B2B (współpraca z podmiotami instytucjonalnymi w zakresie bankowania) wyniosły w okresie 9 miesięcy 2017 r. 99,9 mln zł, o 12,3 proc. więcej rok do roku. Sprzedaż w segmencie B2C stanowi około 89,2 proc. sprzedaży Grupy w trzech kwartałach 2017 roku.

Bieżący okres to także dalszy bardzo dynamiczny wzrost przychodów z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów ATMP na bazie komórek macierzystych oraz ich wykorzystania w eksperymentalnych terapiach komórkowych. W stosunku do dziewięciu miesięcy 2016 roku, przychody z terapii komórkowych w okresie 1-3Q 2017 wzrosły ponad dwukrotnie z 4 mln zł do 8,6 mln zł. Perspektywy dalszego wzrostu przychodów z tego obszaru są obiecujące. W maju 2017 roku jednostka dominująca zawarła umowę na wytworzenie produktów ATMP na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę typu 1. Łączna wartość zamówienia wynosi ok. 2 mln zł, przy czym część płatności została rozliczona poprzez objęcie udziałów w spółce NextCell Pharma AB.

Dane operacyjne

Grupa PBKM przechowywała (łącznie w segmentach B2C i B2B) na koniec trzeciego kwartału br. blisko 155 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, czyli o ponad 14 proc. więcej w porównaniu do stanu na koniec trzeciego kwartału 2016 roku. W segmencie B2C, spółki z grupy PBKM przechowywały 142,1 tys. próbek na koniec września tego roku, tj. ponad 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział umów w modelu abonamentowych w segmencie B2C wyniósł 62,2% na koniec trzeciego kwartału 2017 r.

W trzech kwartałach 2017 roku Grupa PBKM pozyskała 15,5 tys. próbek komórek macierzystych lub tkanek, wobec 14 tys. próbek komórek macierzystych lub tkanek pozyskanych w trzech kwartałach 2016 roku, czyli o ponad 11 proc. więcej w ujęciu rok do roku. W omawianym okresie Grupa pozyskiwała więcej nowych próbek komórek macierzystych lub tkanek zarówno na rynkach strategicznych jak i na rynkach pozostałych, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z szacunkowym udziałem na poziomie 20% (na ok. 100 działających niezależnych kapitałowo podmiotów).

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim, rumuńskim, włoskim i łotewskim, a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych z jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości