Zysk netto Bogdanki spadł r/r do 31,59 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 lis 2017, 08:53

Zysk netto Bogdanki spadł r/r do 31,59 mln zł w III kw. 2017 r.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 31,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 45,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 44,41 mln zł wobec 58,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 405,05 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 465,44 mln zł rok wcześniej.

"Wynik EBITDA w III kwartale 2017 r. spadł o 13,6% w stosunku do III kwartału 2016 r. i wyniósł 133 904 tys. zł Rentowność EBITDA w III kwartale 2017 r. była nieznacznie niższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2016 r. i wyniosła 33,1%"

czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 143,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 119,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 307,13 mln zł w porównaniu z 1 314,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 146,54 mln zł wobec 114,5 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #LWB

Ostatnie wiadomości