Bank Millennium wyemituje obligacje o łącznej wartości nom. do 700 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lis 2017, 14:52

Bank Millennium wyemituje obligacje o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

Bank Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 400 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700 mln zł w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w 2015 r., podał bank.

"W  ramach emisji obligacji wyemitowanych zostanie do 1 400 obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł. Cena emisyjna każdej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej"

czytamy w komunikacie. 

Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty niepublicznej i będą niezabezpieczone.

"Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II banku [...] Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF"

czytamy także.

Dzień wykupu obligacji przypada w dniu 7 grudnia 2027 r. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30%. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy.

"Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" 

czytamy również. 

Bank przypomniał, że obligacje zostaną wyemitowane przez bank w ramach aktualnie realizowanego Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w roku 2015, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 2 mld zł (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews), #MIL

Ostatnie wiadomości