KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt emisyjny Kredyt Inkaso | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lis 2017, 08:35

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt emisyjny Kredyt Inkaso

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dzisiaj prospekt emisyjny Kredyt Inkaso związany z programem emisji obligacji publicznych o wartości do 300 mln zł. Spółka chce wykorzystać środki z emisji jako jedno ze źródeł finansowania dalszego rozwoju.

"Pozyskany w drodze emisji obligacji kapitał będzie wsparciem dla realizacji naszych celów strategicznych. W najbliższych latach zamierzamy osiągać systematyczny wzrost przychodów, poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą"

komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso zakłada ponadto wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności, dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności. Spółka planuje koncentrować się na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych.

Obligacje w ramach programu będą emitowane w seriach. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w poniedziałek, 27 listopada, podobnie jak warunki emisji pierwszej serii obligacji.

Obligacje objęte zatwierdzonym prospektem będą po raz pierwszy w historii Kredyt Inkaso emitowane w drodze oferty publicznej, jednakże spółka z rynkiem papierów dłużnych związania jest od wielu lat. Dotychczas z powodzeniem uplasowała 38 serii obligacji o łącznej wartości 927,4 mln zł, a aktualnie na Catalyst notowanych jest pięć serii o łącznej wartości 349 mln zł.

Funkcję oferującego w ramach uchwalonego w połowie września programu publicznych emisji obligacji będzie pełnić IPOPEMA Securities. Doradcą prawnym spółki jest Kancelaria Prawna Gessel, a doradcą prawnym oferującego White & Case.

O Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego - od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości