Bricks Acquisitions Limited ogłasza wezwanie na wszystkie akcje ROBYG SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 gru 2017, 09:01

Bricks Acquisitions Limited ogłasza wezwanie na wszystkie akcje ROBYG SA

Bricks Acquisitions Limited („Wzywający”), podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, oraz ROBYG SA, jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zawarły 1 grudnia 2017 r. umowę transakcyjną, zgodnie z którą Wzywający ogłosi wezwanie na wszystkie akcje ROBYG („Wezwanie”).

W ramach Wezwania, akcjonariuszom ROBYG zaoferowana zostanie cena 3,55 zł za każdą akcję ROBYG („Cena Akcji w Wezwaniu”), czyli łącznie około 1 027 mln zł (około 244 mln EUR) za wszystkie akcje objęte Wezwaniem. Cena Akcji w Wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości 12,3% wobec ceny zamknięcia na sesji 30 listopada br., odpowiednio 9,9% i 8,9% wobec średniego kursu akcji ROBYG na GPW ważonego wolumenem obrotu za ostatnie 3 i 6 miesięcy, 18,3% wobec ceny emisyjnej ustalonej na 3,00 zł za akcję w ramach ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego przeprowadzonego na podstawie uchwały emisyjnej z dnia 6 czerwca 2017 r., oraz 42,6% wobec ceny zamknięcia na sesji 12 maja 2015 r., tj. w przededniu opublikowania przez ROBYG informacji o rozpoczęciu poszukiwania inwestora strategicznego.

Kluczowi menedżerowie ROBYG: Oscar Kazanelson – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Alex Goor – Przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg Construction oraz Artur Ceglarz – Dyrektor Finansowy, łącznie posiadający 10,2% akcji ROBYG, nieodwołalnie zobowiązali się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w ramach Wezwania.

„Nabycie ROBYG daje Goldman Sachs możliwość zainwestowania w wysokiej jakości platformę rynku nieruchomości, budowaną w oparciu o lokalne i globalne doświadczenia. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem ROBYG nad dalszym rozwojem Spółki, zapewniając kapitał i fachową wiedzę, aby wspierać długoterminowy sukces ROBYG"

powiedział Tavis Cannell, partner w European Special Situations Group w Goldman Sachs.

„Goldman Sachs jest idealnym partnerem strategicznym. Dzięki znaczącym zasobom kapitałowym, rozległej znajomości branży oraz doświadczeniu instytucjonalnemu, Goldman Sachs będzie efektywnie wspierać ROBYG w umacnianiu wiodącej pozycji na polskim rynku mieszkaniowym oraz w dalszym rozwoju i zwiększaniu skali działalności. Zarząd analizuje warunki Wezwania i planuje opublikować w najbliższych dniach formalną rekomendację dla akcjonariuszy ROBYG"

powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG.

Wezwanie dojdzie do skutku po spełnieniu warunków wskazanych w treści Wezwania, w tym po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, objęciu zapisami w Wezwaniu co najmniej 66% ogólnej liczby akcji ROBYG, powołaniu trzech kandydatów wskazanych przez Wzywającego w skład Rady Nadzorczej ROBYG, podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie ROBYG oraz zawarcia przez Wzywającego i ROBYG umowy o współpracy strategicznej.

Przewidywany termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem został wyznaczony na 2 stycznia 2018 r., natomiast przewidywany termin zakończenia przyjmowania zapisów – na 2 lutego 2018 r. Wzywający zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami Wezwania.

Funkcję wyłącznego doradcy finansowego Wzywającego przy transakcji pełni Goldman Sachs International, natomiast doradcą prawnym została kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak. Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Pekao Investment Banking.

O Goldman Sachs

Goldman Sachs Group Inc. jest globalnym liderem w zakresie bankowości inwestycyjnej, papierów wartościowych oraz zarządzania inwestycjami, świadcząc szeroki zakres usług dla rozległej i zdywersyfikowanej bazy klientów, obejmującej korporacje, instytucje finansowe, instytucje rządowe oraz osoby fizyczne. Założona w 1869 r. firma ma siedzibę w Nowym Jorku oraz biura we wszystkich głównych centrach finansowych na całym świecie.

Goldman Sachs ma ugruntowaną pozycję w Polsce, obejmującą zarówno świadczone od lat usługi bankowości inwestycyjnej, jak i biuro technologiczne i operacyjne, które znacznie rozwinęło się w ostatnich latach i obecnie zatrudnia około 500 osób w Warszawie.

Goldman Sachs jest uznanym inwestorem na rynku nieruchomości oraz aktywów związanych z nieruchomościami, głównie poprzez nabywanie spółek działających w branży nieruchomości, kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach, nieruchomości oraz aktywów deweloperskich. Goldman Sachs ma na swoim koncie duże osiągnięcia w zakresie: inwestycji w platformy nieruchomości oraz nieruchomości mieszkaniowe w Europie i Stanach Zjednoczonych, zapewniania wsparcia kapitałowego, pomagania spółkom przejść do kolejnej fazy ich rozwoju oraz w staniu się wiodącymi markami na rynkach, na których działają.

Od początku 2017 r. Goldman Sachs zainwestował w nieruchomości komercyjne w Polsce około 200 mln EUR.

Źródło: Spółka, #ROB

Ostatnie wiadomości