Haitong Bank rekomenduje 'kupuj' dla JSW oraz 'neutralnie' dla Bogdanki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 gru 2017, 10:02

Haitong Bank rekomenduje 'kupuj' dla JSW oraz 'neutralnie' dla Bogdanki

Haitong Bank w raporcie z 4 grudnia wznawia pokrycie spółek polskiego sektora węglowego. Analitycy rekomendują 'kupuj' dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej z ceną docelową akcji 114,27 PLN i 'neutralnie' dla Bogdanki z ceną docelową akcji 70,87 PLN.

Jastrzębska Spółka Węglowa – zmiana mixu produktowego nieuwzględniona w konsensusie

Zdaniem Krzysztofa Kozieła, analityka Haitong Bank, średnioterminowe perspektywy dla producentów węgla metalurgicznego są dobre ze względu na przyspieszenie globalnego wzrostu gospodarczego, dynamiczną konsumpcję stali i korzystny spread między technologią wielkopiecową i łuku elektrycznego. Poza korzystnymi cenami węgla HCC, Haitong Bank uważa, że rynek nie docenia planów spółki związanych ze zmianą miksu produktowego na rzecz węgla koksującego. Krzysztof Kozieł szacuje, że w strategii na lata 2017- 2030 potwierdzony zostanie cel produkcyjny dla węgla koksującego na rok 2019 w wysokości ok. 14 mln ton, (85 proc. łącznej produkcji) w porównaniu do 10,7 mln ton obecnie. Ponadto analityk prognozuje, że różnica pomiędzy cenami JSW a cenami benchmarkowymi będzie się zmniejszać dzięki rosnącym kosztom transportu morskiego, które powiększają koszt alternatywny polskich hut i jednocześnie stanowią mocny argument w rękach lokalnych kopalni w negocjacjach z odbiorcami.

Analitycy Haitong Bank uważają, że nowa strategia JSW zostanie odebrana pozytywnie a konsensus rynkowy w średnim terminie wzrośnie. Ponadto, w czwartym kwartale 2017 r., oczekują odbicia wyników po słabszym produkcyjnie trzecim kwartale. Przy założeniu, że kurs USD/PLN utrzyma się na stałym poziomie, a ceny HCC wzrosną o 11 proc. kwartał do kwartału, analitycy prognozują, że zysk EBITDA w czwartym kwartale wyniesie 868 mln PLN (wzrost o 30 proc. kw/kw). Uwzględniając w swoich prognozach korzystną zmianę w ofercie produktowej, analitycy szacują EBITDA spółki na lata 2018 i 2019 odpowiednio 5,6 i 49,0 proc. powyżej konsensusu pomimo powrotu wypłaty 14tki już w przyszłym roku. Z uwagi na solidne czynniki krótko- i średnioterminowe Haitong Bank uważa, że JSW stanowi dobrą okazję inwestycyjną.

Bogdanka – wzrost cen węgla tylko dla wybranych

Analitycy Haitong Bank rekomendują 'neutralnie' dla akcji Bogdanki ze względu na prawdopodobnie niższe niż oczekiwano wzrosty realizowanych cen na sprzedaży węgla w kolejnych latach. Za sprawą długoterminowych kontraktów zawieranych głównie ze spółką matką, Bogdanka ma ograniczone możliwości wprowadzania podwyżek. Zakładają, że w przyszłym roku średnia cena sprzedaży wzrośnie w spółce o ok. 5 proc. vs 10 proc. zakładane dla Polskiej Grupy Górniczej. Dodatkowym ryzykiem, które może zmaterializować się w przyszłym roku jest wzrost średniej pensji o 5 proc., głównie ze względu na brak podwyżek w ostatnich dwóch latach i ogólną presję na płace w gospodarce.

Zdaniem analityków Haitong Bank, spółka nie będzie uczestniczyła w potencjalnym finansowaniu bloku w technologii zgazowania węgla z uwagi na bardzo wysokie koszty inwestycji, które w rzeczywistości okazują się nawet kilkukrotnie wyższe niż początkowe założenia. Z drugiej strony analitycy sądzą, że z uwagi na trudności z wydobyciem węgla na Śląsku, Bogdanka zainwestuje w szyb w złożu Ludwin już w latach 2021-2025.

Źródło: Spółka, #JSW, #LWB

Ostatnie wiadomości