Spółka Abrisu ogłosi wezwanie na akcje WDX po 14,88 zł, wycofa spółkę z GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 gru 2017, 10:24

Spółka Abrisu ogłosi wezwanie na akcje WDX po 14,88 zł, wycofa spółkę z GPW

Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, zawarła z akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. W przypadku powodzenia wezwania strony umowy chcą wycofać WDX z GPW, dodano.

Kurs akcji WDX o godzinie 10.13 w piątek wynosił 10,29 zł po wzroście o 34,33% wobec ostatniego zamknięcia.

"Znaczący akcjonariusz spółki, pan Dariusz Bąkowski zawarł umowę inwestycyjną z WOHO Holdings Limited, spółką zależną Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. Pan Dariusz Bąkowski zawarł umowę wspólników z WOHO. Inny znaczący akcjonariusz spółki, pan Sławomir Bąkowski zawarł z WOHO umowę sprzedaży akcji spółki. W związku z zawarciem umów WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski, pan Sławomir Bąkowski działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"

czytamy w komunikacie.

W ramach umów strony Porozumienia przewidziały, że WOHO ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, dodano.

"Zgodnie z umowami cena za jedną akcję w wezwaniu będzie wynosiła 14,88 zł, a wezwanie zostanie ogłoszone pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód właściwych urzędów antymonopolowych w Polsce, Serbii oraz Macedonii"

czytamy dalej.

W przypadku powodzenia wezwania strony porozumienia zamierzają podjąć działania w celu przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, dodano także.

"W szczególności, w przypadku osiągnięcia w wyniku Wezwania łącznie przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów, strony porozumienia nie wykluczają rozpoczęcia procesu przymusowego wykupu akcji spółki" 

czytamy również.

Zgodnie z umową inwestycyjną celem stron jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski, podano dalej.

"Umowa sprzedaży określa również warunki współpracy stron w celu realizacji transakcji nabycia wszystkich akcji, a także ostatecznie wyjścia pana Sławomira Bąkowskiego z inwestycji w spółkę, tj. sprzedaży posiadanego pakietu akcji na rzecz wzywającego" 

czytamy.

Umowa nwestycyjna oraz umowa sprzedaży przewidują, iż nabycie przez wzywającego jakichkolwiek akcji od odpowiednio pana Dariusza Bąkowskiego i pana Sławomira Bąkowskiego nastąpi po cenie za jedną akcję równej cenie akcji w wezwaniu, dodano.

Abris Capital Partners Ltd. to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo – Wschodniej. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią funduszom wielu międzynarodowych, prestiżowych inwestorów instytucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners Ltd. to prawie 1,3 mld euro.

WDX S.A. to dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie innowacyjne przenośniki i regały magazynowe. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews), #WDX

Ostatnie wiadomości