Lokum Deweloper przydzielił obligacje serii E o wartości nominalnej 100 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 gru 2017, 12:03

Lokum Deweloper przydzielił obligacje serii E o wartości nominalnej 100 mln zł

Lokum Deweloper przeprowadził prywatną emisję 100 tys. 3,5-letnich obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł (1 000 zł każda), poinformowała spółka. Obligacje, po dokonaniu redukcji, zostały przydzielone 36 inwestorom (uwzględniając subfundusze).

Celem emisji jest zarówno pozyskanie finansowania na realizację zakupów inwestycyjnych, na działalność operacyjną spółki oraz na spłatę zobowiązań, wynikających w szczególności z wyemitowanych obligacji.

"Emisja obligacji serii E cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Mocnymi stronami naszej grupy są m.in. stabilna sytuacja finansowa, wysoka rentowność oraz płynność, podparta solidnymi wynikami operacyjnymi. Warto podkreślić, że dzięki emisji będziemy mogli przeprowadzić przedterminowy wykup obligacji serii C, dzięki czemu spółka zapewni sobie korzystniejsze warunki finansowania zewnętrznego. Cieszy nas duże zainteresowanie obligacjami: uczestnictwo w kolejnej emisji jest dowodem zaufania inwestorów wobec kierunków rozwoju i perspektyw stojących przed spółką. Z całą pewnością wpływ na to ma również sukces poprzednich emisji oraz efektywna alokacja pozyskanych środków w projekty deweloperskie i zmianę struktury długu" 

powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę jej wolumen, jest to największa wartościowo emisja w historii działalności spółki przy najniższej marży - 3,1% oraz najdłuższym terminie zapadalności - 3,5 roku. Jest to owoc relacji budowanych przez spółkę z podmiotami rynku kapitałowego począwszy od 2014 roku. Przeprowadzona emisja wyraźnie wskazuje na duże zaufanie do strategii spółki, prowadzonych i planowanych projektów przy bardzo dużym nasyceniu rynku obligacjami spółek deweloperskich"

dodał menadżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha.

Obligacje serii E to piąta seria obligacji wyemitowana przez Lokum Deweloper. Wyemitowane przed trzema laty obligacje serii A o wartości nominalnej 30 mln zł zostały wykupione w terminie 17 października 2017 r. Seria B o wartości 30 mln zł i terminie zapadalności w grudniu 2018 r. została wykupiona przed terminem 17 maja 2017 r. Przed terminem zostaną również wykupione obligacje serii C (wartość 40 mln zł, termin zapadalności lipiec 2019): zgodnie z niedawną decyzją zarządu ich wykup nastąpi w dniu 21 grudnia 2017 r., podano również.

"W kwietniu 2017 r. spółka wyemitowała obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, z terminem wykupu w kwietniu 2020 r. Są one notowane na rynku Catalyst. Zamiarem spółki jest wprowadzenie na ten rynek również obligacji serii E"

czytamy dalej.

Emisja obligacji serii E dopełnia program emisji obligacji Lokum Deweloper. Pod koniec listopada wartość programu została powiększona ze 100 mln zł do 175 mln zł, podsumowano.

Lokum Deweloper w 2016 r. sprzedał 645 lokali, działa we Wrocławiu i w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews), #LKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości