Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o przejściu na GPW z NC z ofertą akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 gru 2017, 08:52

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o przejściu na GPW z NC z ofertą akcji

Akcjonariusze T-Bull zdecydowali o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW. Wyrazili też zgodę na emisję nowych akcji serii F i zaoferowanie ich w ofercie publicznej, podała spółka.

Akcjonariusze uchylili także marcową uchwałę w sprawie emisji akcji serii F i przejścia na rynek główny.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 112 410 zł do kwoty nie niższej niż 112 410,1 zł oraz nie wyższej niż 122 410 zł o kwotę nie niższą niż 0,1 zł oraz nie wyższą niż 10 000 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda" 

czytamy w uchwałach.

Emisja akcji serii F nastąpi w formie subskrypcji otwartej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, postanowiono także.

"Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie skali działalności operacyjnej spółki, zwiększenie zatrudnienia oraz wzbogacenie portfolio produkowanych gier. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F jest pożądane i leży w interesie spółki"

czytamy w opinii zarządu.

Po emisji kapitał zakładowy spółki będzie wynosił od 112 410,1 zł do 122 410 zł i będzie dzielił się na akcje o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Akcjonariusze postanowili ponadto o przeniesieniu wszystkich akcji serii B, notowanych obecnie na rynku NewConnect, na rynek główny GPW oraz o ubieganiu się o dopuszczeniu do obrotu na GPW akcji serii D-F. NWZ postanowiło także o dematerializacji walorów serii D-F.

T-Bull S.A. to polskie studio deweloperskie z siedzibą we Wrocławiu. Firma ma w portfolio szereg produkcji przygotowanych z myślą o najpopularniejszych platformach mobilnych. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.

(ISBnews), #TBL

Ostatnie wiadomości