Zarząd Gekoplastu pozytywnie ocenia wezwanie Grupy Karton na 100% akcji spółki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 gru 2017, 11:54

Zarząd Gekoplastu pozytywnie ocenia wezwanie Grupy Karton na 100% akcji spółki

Zarząd Gekoplastu, lidera produkcji płyt polipropylenowych w Europie Środkowo-Wschodniej, pozytywnie ocenia wezwanie na 100% akcji spółki, jakie zostało ogłoszone 30 listopada br. przez włoską grupę Karton S.p.A., branżowego nr 1 w Europie.

„Biorąc pod uwagę doświadczenie i efektywne technologie wykorzystywane przez Grupę Karton, pozytywnie oceniamy perspektywy dotyczące rozwoju Gekoplastu. Cena zaproponowana akcjonariuszom Gekoplastu, w opinii Zarządu, mieści się w ramach wartości godziwej i spełnia wymogi formalne. Stanowisko Zarządu w tej sprawie stanowi opublikowany dzisiaj raport bieżący"

mówi Piotr Górowski, prezes zarządu Gekoplast SA.

Do sprzedaży akcji Gekoplastu zobowiązali się Capital Partners Investment I FIZ, zarządzany przez TFI Capital Partners (posiada 73,7% akcji) oraz członkowie Zarządu Gekoplastu (posiadają łącznie 11,6% akcji). W wezwaniu pośredniczy Trigon DM, a zapisy przyjmowane będą od 20 grudnia do 17 stycznia. Przeprowadzenie transakcji planowane jest 24 stycznia, zatem rozliczenie powinno nastąpić 26 stycznia. Wspomniany fundusz TFI Capital Partners zobowiązał się do sprzedaży akcji po 14,88 zł za sztukę, natomiast pozostałym akcjonariuszom, którzy odpowiedzą w wezwaniu, Grupa Karton zapłaci 15,31 zł za akcję. W rezultacie wartość wezwania na wszystkie akcje Gekoplastu to 90,7 mln zł. Warto zauważyć, że w ramach IPO z grudnia 2014 r. Gekoplast sprzedał akcje po 8,8 zł, co wraz z wypłaconymi od tego czasu dywidendami (łącznie 1,4 zł na akcję) oznacza dla inwestorów giełdowych 89,9% całkowitej stopy zwrotu w trzy lata.

„Jako menedżerowie czujemy satysfakcję ze zbudowanej wartości biznesu, którą potwierdza przyszły właściciel"

podkreśla Piotr Górowski, prezes zarządu Gekoplast SA.

Grupa Karton jest wiodącym producentem opakowań z polipropylenu. Korzenie spółki sięgają roku 1967, kiedy to rodzina Bressan rozpoczęła produkcję opakowań kartonowych. Na przestrzeni lat firma była pionierem nowatorskich rozwiązań i wykorzystywanych materiałów. W wyniku naturalnej ewolucji Karton posiada obecnie strukturę, która łączy zalety i przewagi rodzinnej spółki średniego rozmiaru oraz technologię i know-how na poziomie największych korporacji.

Grupa Karton zadeklarowała rozpoczęcie procedury przymusowego wykupu akcji od mniejszościowych akcjonariuszy w sytuacji przekroczenia progu 90% akcji i braku odpowiedzi na wezwanie ze strony wszystkich akcjonariuszy, a także zadeklarowała chęć wycofania akcji Gekoplastu z GPW.

O spółce

Gekoplast SA to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i Informacja rynkowa Więcej informacji: Adrian Boczkowski, P&L, a.boczkowski[at]pandl[dot]pl, M: 506 324 456 zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe ponad 18 tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki, która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł opakowaniowy, farmacja, AGD czy motoryzacja.

Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje Gekoplast SA notowane były od 2015 roku na rynku NewConnect, a od maja 2016 roku są przedmiotem obrotu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #GKP

Ostatnie wiadomości