Cloud Technologies ogłosił skup akcji własnych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 gru 2017, 09:07

Cloud Technologies ogłosił skup akcji własnych

Cloud Technologies, notowana na NewConnect dynamicznie rozwijająca się spółka technologiczna specjalizująca się w Big Data marketingu oraz monetyzacji danych, zamierza kupić akcje własne, których łączna wartość nie przekroczy 18 mln zł. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od akcjonariuszy w dniach 20-21 grudnia 2017 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu jest IPOPEMA Securities.

„Ostatnie lata to dla nas dynamiczny rozwój, potwierdzony osiąganymi wynikami finansowymi. Nie poprzestajemy na tym, zamierzamy się nadal rozwijać, przede wszystkim organicznie, ale bierzemy także pod uwagę przejęcia podmiotów, których dołączenie do Grupy wesprze jej dalszy rozwój oraz zwiększy skalę działalności. Zebranie własnych akcji z rynku pomoże w osiągnieciu tego drugiego celu, jak również pozwoli na realizację programu motywacyjnego"

mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

„Na bieżąco monitorujemy rynek obserwując młode firmy, działające w Europie Zachodniej lub USA, które potencjalnie mogą być dla Grupy dobrym celem akwizycyjnym. Naszą intencją jest, żeby ich założyciele, a często całe zespoły, wiązały się z nami na dłużej, dlatego, w przypadku pozytywnej decyzji inwestycyjnej, część zapłaty chcielibyśmy finansować naszymi akcjami. W naszej ocenie skupienie ich z rynku jest z kolei bardziej efektywne dla wszystkich obecnych akcjonariuszy, niż rozwadnianie kapitału emisją akcji" 

dodaje prezes.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym Spółce przez Walne Zgromadzenie, spółka nabędzie nie więcej niż 920 tys. akcji, co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki. Wartość nabywanych akcji nie może przekroczyć kwoty 18 mln zł. Proponowana cena zakupu za akcję wynosi nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 120 zł.

Akcjonariusze chcący dokonać sprzedaży posiadanych akcji, zobowiązani są do złożenia stosownych ofert wraz z określeniem proponowanej ceny sprzedaży. Oferty będą przyjmowane w siedzibie IPOPEMA Securities, która jest podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu skupu. Dopuszczalne jest także przesyłanie ofert pocztą na adres IPOPEMA Securities oraz w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ipopema[at]ipopema[dot]pl, pod warunkiem, że zapisy zostaną złożone nie później niż do godziny 17:00 w czwartek, 21 grudnia 2017 r.

W przypadku, w którym wartość akcji w ramach prawidłowo złożonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży, będzie wyższa niż 18 mln zł lub łączna liczba akcji będzie wyższa niż 920 tys., Spółka dokona redukcji liczby akcji zgodnie z określonymi w ogłoszeniu zasadami. Dla każdej otrzymanej oferty sprzedaży zostanie obliczony wynik będący iloczynem liczby oferowanych przez akcjonariusza akcji oraz różnicy pomiędzy ceną maksymalną (120 zł) i ceną za akcję z oferty akcjonariusza. Oferty, dla których wynik będzie najwyższy, zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności.

„Obecną wycenę giełdową uważamy za atrakcyjną. Wychodzimy też z założenia, że w interesie spółki jest skupić akcje jak najtaniej. Oznacza to, że im niższą cenę zaproponuje akcjonariusz, tym większa szansa, że jego oferta zostanie przyjęta. W ten sposób dajemy też możliwość wyjścia z inwestycji tym akcjonariuszom, którzy z różnych przyczyn muszą sprzedać swoje akcje, bez tworzenia niepotrzebnej presji na kurs"

wyjaśnia Piotr Prajsnar.

Cloud Technologies to polski lider analityki Big Data i jedna z największych na świecie hurtownia danych o preferencjach i zainteresowaniach internautów, przetwarzająca ponad 9 mld anonimowych profili. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 50,8 mln zł., a zysk netto – 16,5 mln zł.

Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a aktualnie prowadzi prace nad prospektem emisyjnym i planuje przejście na rynek główny w 2018 r

O spółce

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Spółka zajmuje się Big Data marketingiem oraz monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła największą hurtownię danych w Europie, przetwarzającą ponad 9 mld anonimowych profili internautów, jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek na NewConnect. Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają klientom Spółki na personalizację kampanii reklamowych w Sieci oraz rozbudowywanie rozwiązań klasy Business Intelligence w firmach (data enrichment).

Spółka opracowała autorską platformę Data Management Platform funkcjonującą pod marką OnAudience.com, która umożliwia integrację oraz zarządzanie danymi w celu optymalizacji procesów biznesowych. Cloud Technologies stworzyła również autorską technologię UnBlock, pozwalającą na emitowanie reklam internetowych, pomimo zainstalowanego oprogramowania typu AdBlock. UnBlock otrzymał już wstępną ochronę patentową Urzędu Patentowego RP.

Źródło: Spółka, #CLD

Ostatnie wiadomości