GetBack S.A. zakończył rok 2017 rekordowo wysokim poziomem nabyć i spłat portfeli | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sty 2018, 08:41

GetBack S.A. zakończył rok 2017 rekordowo wysokim poziomem nabyć i spłat portfeli

GetBack S.A., jeden z wiodących polskich podmiotów rynku zarządzania wierzytelnościami, uzyskał narastająco w 2017 roku łącznie wartość ponad 1,2 mld zł spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, czyli o 70,1 % więcej niż w ubiegłym roku. Łączna kwota zakupów portfeli wierzytelności przez GetBack S.A. w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych wyniosła blisko 2 mld zł, co stanowi wartość o 110,5% wyższą niż w 2016 roku.

Getback S.A. podsumował wybrane kluczowe dane operacyjne dotyczące 2017 roku. Zaprezentowane kwoty wydatków na portfele wierzytelności nabywane w imieniu obsługiwanych funduszy oraz spłat są najwyższe w historii spółki. Ponadto GetBack S.A. w dalszym ciągu utrzymuje wysoki poziom realizacji spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty ich nabycia. Na koniec 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 115%, wobec 113% poprzednim roku. Opublikowane dane są potwierdzeniem dużej efektywności operacyjnej spółki.

„Zeszły rok był dla nas szczególnie korzystny pod względem realizacji kluczowych parametrów operacyjnych, co nas niezmiernie cieszy. Dzięki debiutowi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zyskaliśmy bardzo istotne źródło finansowania rozwoju biznesu, stając się jednocześnie jeszcze bardziej transparentną spółką. Realizując politykę pełnej przejrzystości i dialogu z rynkiem w minionym roku zdecydowaliśmy się cyklicznie prezentować dane dotyczące spłat i inwestycji w nabycia portfeli. Oba te parametry są na najwyższym w naszej historii poziomie. Osiągnięte rezultaty pozwalają z optymizmem patrzeć na 2018 rok” 

powiedział Konrad Kąkolewski, prezes zarządu GetBack S.A.

Spółka podała również, iż od początku działalności w imieniu funduszy własnych i zewnętrznych, których wierzytelnościami zarządza, nabyła portfele wierzytelności za łączną cenę ponad 4,3 mld zł, a do chwili obecnej w wyniku ich obsługi uzyskała spłaty w kwocie ponad 2,4 mld zł.

Na koniec 2017 r. nominalna wartość wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki wyniosła 28,2 mld zł, podczas gdy rok temu wartość ta wynosiła 19,4 mld zł, co oznacza wzrost o 45,4% w ciągu 12 miesięcy.

„Mogę śmiało powiedzieć, że dynamiczny wzrost skali działania spełnił nasze oczekiwania. W 2017 roku na rynku w Polsce byliśmy niekwestionowanym liderem rynku, jeżeli chodzi o nabycia portfeli, , a ponadto rozpoczęliśmy ekspansję w kolejnych krajach - to jest na rynku hiszpańskim i bułgarskim. Nasze działania związane z aktywnym proponowaniem i strukturyzowaniem transakcji sprzedającym portfele wierzytelności przynoszą efekty i zamierzamy je kontynuować. Dostrzegamy wiele możliwości inwestycyjnych w Polsce i chcemy w dalszym ciągu umacniać nasza pozycję na rodzimym rynku. Ponadto ugodowe podejście do osób zadłużonych daje nam możliwość generowania wysokich i stabilnych spłat z obsługiwanych portfeli wierzytelności”

dodał prezes Konrad Kąkolewski.

Odpowiednio do wzrostu parametrów wskazanych powyżej wzrosła również wysokość oczekiwanych przyszłych wpływów z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusze własne oraz oczekiwanych przyszłych wpływów z portfeli wierzytelności nabytych przez fundusze zewnętrzne należnych Spółce. Na koniec 2017 r. oczekiwane przez Spółkę wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie 7,8 mld zł.

Grupie Kapitałowej GetBack udało się również utrzymać na koniec 2017 roku jeden z najniższych w branży poziom kosztów bezpośrednich związanych z dochodzeniem wierzytelności (ang. cost-to-collect), który wyniósł 20,9%.

O spółce

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 538 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

Źródło: Spółka, #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości