KNF nałożyła kary pieniężne na Avivę TU, Inter Polska TU i Investment Friends | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sty 2018, 12:03

KNF nałożyła kary pieniężne na Avivę TU, Inter Polska TU i Investment Friends

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł, na Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska - karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł i na spółkę Investment Friends - karę w wysokości 400 tys. zł, podała Komisja. 

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych"

czytamy w komunikacie. 

Z kolei na Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska Komisja nałożyła karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Komisja jednogłośnie nałożyła także na spółkę Investment Friends karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł, wobec stwierdzenia, że spółka m.in. nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.

(ISBnews), #KNF

Ostatnie wiadomości