GetBack S.A. otrzymał rating agencji Fitch B+ z perspektywą stabilną | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 sty 2018, 13:08

GetBack S.A. otrzymał rating agencji Fitch B+ z perspektywą stabilną

Fitch Ratings, jako druga ze światowych agencji ratingowych, opublikował rating dla GetBack S.A., jednego z wiodących polskich podmiotów rynku zarządzania wierzytelnościami. Fitch Ratings, przyznał spółce długoterminowy rating na poziomie B+ z perspektywą stabilną.

Jako główne czynniki wpływające na nadany rating Agencja wskazała między innymi na solidny i skalowalny model biznesowy, odpowiedni poziom kontroli ryzyk (w szczególności w odniesieniu do wycen portfeli wierzytelności), dobrą kontrolę wydatków, akceptowalny poziom zadłużenia oraz wysoką marżę EBITDA. Jednocześnie Agencja zwróciła uwagę na jednolity charakter modelu biznesowego, koncentrację działalności (oraz przychodów) oraz spadek wskaźnika pokrycia odsetek, wskazując przy tym, że jest on na bezpiecznym poziomie. Wspomniany został również szybki rozwój GetBack, aktualna silna pozycja na polskim rynku, znaczące nabycia portfeli wierzytelności oraz ambitne plany wzrostu, w tym także nieorganicznego. 

Chcemy być spółką transparentną. Temu służy między innymi nasze poddawanie się ocenom ratingowym. Oprócz Fitch Ratings posiadamy również ratingi nadane przez Standard&Poor’s, a także polską agencję EuroRating. Jesteśmy pierwszą spółką z naszej branży w Polsce, która poddała się weryfikacji agencji ratingowych. Cieszy nas fakt, że doceniany jest model biznesowy naszej Spółki, dynamika wzrostu, a także osiągane wyniki

powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

W styczniu 2017 roku GetBack otrzymał od agencji EuroRating długoterminowy ratingu na poziomie BB z perspektywą stabilną. Z kolei marcu ubiegłego roku S&P przyznało długo- i krótkoterminowy rating dla spółki na poziomie B, również z perspektywą stabilną.

Pełny raport ratingowy Agencji Fitch, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej www.fitchratings.com

Potwierdzeniem efektywności naszego modelu biznesowego są nie tylko dobre oceny ratingowe, ale także najlepsze w historii wyniki operacyjne. Tylko w 2017 roku GetBack w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych nabył portfele o łącznej wartości blisko 2 mld zł (110,5% więcej niż w 2016 roku). Łączna wartość spłat z zarządzanych portfeli w 2017 roku wyniosła narastająco ponad 1,2 mld zł, czyli o 70,1 % więcej niż w ubiegłym roku. Nie tylko jednak za nasz model biznesowy jesteśmy doceniani. Oprócz agencji ratingowych pozytywnie postrzegają nas także nasi obligatariusze, dla których liczy się to, że nasze zobowiązania z tytułu obligacji regulujemy terminowo. Wiarygodności i rzetelności naszej Grupy Kapitałowej jako emitenta obligacji może potwierdzać fakt, że w samym 2017 roku wykupiliśmy obligacje na kwotę 0,5 mld zł.

podsumowuje Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

O spółce:

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta
z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim, a od 2017 r. także w Hiszpanii i Bułgarii. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 538 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł. 

Źródło: Spółka, #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości