Danwood Holding SA składa prospekt emisyjny w KNF | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 sty 2018, 09:21

Danwood Holding SA składa prospekt emisyjny w KNF

Danwood Holding SA złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z planowaną w pierwszej połowie 2018 roku ofertą publiczną akcji i debiutem spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Grupa jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie „pod klucz” (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

W ramach oferty publicznej oferowane będą jedynie akcje istniejące należące pośrednio do funduszu Polish Enterprise Fund VII, LP (poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzanego przez Enterprise Investors.

„Przez ostatnie lata rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie, systematycznie zwiększając liczbę przekazywanych domów. W 2017 roku dostarczyliśmy klientom 1.215 domów, czyli o 22% więcej niż rok wcześniej. Mamy wypełniony portfel zamówień na rok 2018 i początek 2019 roku. Naszą pozycję zbudowaliśmy przede wszystkim w oparciu o bardzo atrakcyjny rynek niemiecki, na którym jesteśmy liderem w segmencie domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz”. Rozwijamy działalność na rynku brytyjskim, z którym również wiążemy duże nadzieje. Działamy w najbardziej perspektywicznym segmencie rynku. Szacuje się, że średnioroczny wzrost wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” na rynkach, na których działamy w latach 2017-2022 wyniesie 7%. Wspólnie z naszym akcjonariuszem uznaliśmy, że obecny etap rozwoju to dobry moment na upublicznienie spółki i wprowadzenie jej na GPW. Planujemy skierować ofertę zarówno do inwestorów w Polsce jak i za granicą. Ostateczna decyzja dotycząca przeprowadzenia oferty publicznej, jak i jej harmonogramu, zależeć będzie od akcjonariusza sprzedającego i sytuacji rynkowej"

powiedział Jarosław Jurak, prezes zarządu Danwood Holding SA.

Danwood jest liderem na wymagającym rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem (z udziałem rynkowym na poziomie 4- 5%). Na rynku niemieckim generowanych jest ok. 90% przychodów grupy.

Poza rynkiem niemieckim grupa jest także obecna w Austrii i Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce, gdzie jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.

Oferta grupy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych na rynku - zawiera paletę ponad 130 projektów jedno- i dwurodzinnych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i estetycznym, dostosowanych do lokalnych oczekiwań. Klientom oczekującym rozwiązań niestandardowych grupa proponuje projekty indywidualne. Konkurencyjność oferty grupy jest wynikiem wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny oferowanych domów.

Grupa kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów (tzw. średnia półka cenowa) i jest liderem na rynku niemieckim w tym segmencie cenowym wśród domów prefabrykowanych.

Danwood posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016, wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów.

Właścicielem 100% akcji Danwood Holding SA jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na koniec 2017 roku Grupa Danwood Holding zatrudniała 1740 osób.

Liczba domów przekazywanych klientom przez grupę Danwood Holding systematycznie rośnie, z 332 w 2008 roku, do 1215 w 2017 roku. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

W 2017 roku sprzedaż przekroczyła poziom 840 mln zł (wzrost o 25% r/r).

Otoczenie rynkowe Danwood Holding SA

Obserwowany w różnych dziedzinach życia trend prefabrykacji widoczny jest także w budownictwie domów. Wzrasta udział domów prefabrykowanych w liczbie domów budowanych ogółem, co jest szczególnie widoczne na zachodzie i północy Europy.

Wpływ na to mają takie czynniki jak: wysokie zróżnicowanie funkcjonalne i estetyczne dostępnych domów prefabrykowanych, stosowane przez ich producentów nowoczesne rozwiązania technologiczne, bezkonkurencyjnie krótki okres realizacji oraz atrakcyjny stosunek jakości do ceny. W połączeniu z ograniczeniami czasowymi i brakiem wiedzy technicznej inwestorów jak i rosnącymi kosztami pracy i coraz częstszymi ograniczeniami dostępności wykwalifikowanej siły roboczej sprzyja to wyborowi przez klientów rozwiązań prefabrykowanych.

Poszczególne rynki działalności grupy różnią się udziałem domów prefabrykowanych. Dla działalności grupy kluczowe znaczenie ma rynek niemiecki, na którym udział domów prefabrykowanych w całym rynku domów jedno- i dwurodzinnych wynosi ponad 20%. W Austrii odsetek ten wynosi ok. 35%, w Szwajcarii – podobnie jak w Niemczech – ok. 20%, zaś w Polsce i Wielkiej Brytanii poniżej 10%.

Poszczególne rynki różnią się w zakresie oczekiwań dotyczących standardu wykończenia. Segment domów realizowanych „pod klucz” jest najbardziej popularny na rynkach brytyjskim i szwajcarskim, gdzie w tym standardzie oddawanych jest ponad 60% nowych domów prefabrykowanych. Na pozostałych rynkach udział ten jest niższy. W Niemczech, w których w standardzie „pod klucz” oddawanych jest około 35% domów prefabrykowanych, jest to najszybciej rozwijający się segment budownictwa jednorodzinnego.

Dynamika liczby sprzedanych domów w standardzie „pod klucz” przewyższa dynamikę sprzedaży domów prefabrykowanych ogółem. Na rynkach, na których działa grupa, średnioroczny wzrost (CAGR) w latach 2014-2017 dla domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” wyniósł 7,3%, dla domów jednorodzinnych prefabrykowanych 6,1%, natomiast dla domów jednorodzinnych ogółem 5,3%.

Równolegle ze wzrostem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych, w szczególności wykończonych „pod klucz”, cena jednostkowa domów co roku wzrasta. Jest to pochodną zarówno oczekiwań klientów, preferujących coraz wyższe standardy wykończenia jak i rosnących kosztów budowy przy założeniu stałości standardu wykończenia. Wzrost kosztów wywołany jest z jednej strony inflacją, z drugiej znacznie szybciej rosnącymi od niej kosztami zatrudnienia pracowników biorących udział w produkcji i montażu i wykończeniu domów. W konsekwencji należy przewidywać, że tempo wzrostu wartości sprzedaży domów prefabrykowanych będzie istotnie wyższe od tempa wzrostu liczby sprzedanych domów. Średnioroczny wzrost (CAGR) wartości sprzedaży domów prefabrykowanych w standardzie „pod klucz” dla rynków, na których grupa prowadzi działalność, w latach 2014-2017 wyniósł 10,6%, a w latach 2017-2022 ma wynieść 7,0% (wszystkie dane pochodzą z raportu Rolanda Bergera ze stycznia 2018 r.).

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na perspektywy rozwoju grupy jest także trend proekologiczny, w który wpisują się energooszczędne prefabrykowane domy o konstrukcji drewnianej. Ze względu na parametry energetyczne ścian i dachu oraz możliwość bezproblemowego wyposażania w instalacje ograniczające zużycie energii (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory etc.), osoby decydujące się na takie domy mogą liczyć na pomoc państwa w Polsce i Niemczech.

Źródło: Spółka

Ostatnie wiadomości