Akcjonariusze Synthosu zdecydowali o wycofaniu akcji z GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lut 2018, 13:26

Akcjonariusze Synthosu zdecydowali o wycofaniu akcji z GPW

Akcjonariusze Synthosu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, wynika z podjętych uchwał. 

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Synthos S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji spółki, tj.: a. 854 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; b. 469 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLDWORY00019 oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)"

czytamy w podjętej uchwale.

Akcjonariusze upoważnili jednocześnie zarząd do wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), złożenia wniosku o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, dodano w uchwale.

W grudniu Dom Maklerski PKO BP oraz Pekao Investment Banking podały, że w ramach wezwania na akcje ogłoszonego przez FTF Galleon, kontrolowany przez Michała Sołowowa, złożono zapisy na 415 973 201 akcji Synthosu.

FTF Galleon ogłosił pod koniec października wezwanie na 496 690 991 akcji Synthosu oferując po 4,78 zł za jedną akcję, a następnie cena została podniesiona do 4,93 zł za szt. 

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews), #SNS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości