Cloud Technologies z wyższymi przychodami w IV kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lut 2018, 08:20

Cloud Technologies z wyższymi przychodami w IV kw. 2017 r.

Cloud Technologies, polski lider analityki Big Data i jeden z największych na świecie dostawców danych, powiększył w czwartym kwartale 2017 r. zasięg do 12 mld anonimowych profili internautów z całego świata. Największą dynamikę przychodów spółka zanotowała w USA, które są największym światowym rynkiem danych i dopowiadają za 2/3 globalnych wydatków na cyfrowe informacje. Cloud Technologies osiągnęła w ostatnim kwartale 2017 r. przychody na poziomie 18,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,6 mln zł.

„Ostatni kwartał 2017 r. był kolejnym udanym okresem w naszej działalności. Ponownie zwiększyliśmy przychody oraz wielkość naszego najcenniejszego zasobu, czyli bazy zawierającej już 12 miliardów anonimowych profili internautów z całego świata"

mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

„Systematycznie zwiększamy skalę naszej działalności i prowadzimy coraz więcej operacji na rynkach zagranicznych. Około 75% naszych przychodów generujemy poza Polską, a największą dynamikę sprzedaży danych obserwujemy na rynku USA. Patrząc w skali całego roku nasz segment sprzedaży danych zwiększył się ponad 10-krotnie. Tak duża dynamika wzrostu utwierdza nas w przekonaniu, że inwestycje w ten segment działalności były dobrą decyzją. Prowadząc działalność przede wszystkim na rynkach zagranicznych jesteśmy narażeni na ryzyko różnic kursowych, czego efektem jest spadek na poziomie zysku netto w czwartym kwartale. W skali całego roku, osiągnęliśmy jednak rekordowe wyniki zarówno na poziomie przychodów jak i zysku netto"

dodaje prezes.

Przychody ze sprzedaży Cloud Technologies wzrosły w IV kwartale 2017 r. do poziomu 18,2 mln zł, czyli o 15,2% w porównaniu do analogicznego kwartału w 2016 r. Skonsolidowany zysk EBITDA był wyższy o 0,3% niż w IV kwartale 2016 r. i wyniósł 8,6 mln zł. Grupa zanotowała zysk netto na poziomie 5,6 mln zł, który był niższy o 24,7% r/r.

W ujęciu całej Grupy przychody ze sprzedaży w całym 2017 r. wyniosły 69,0 mln zł i wzrosły tym samym o 43,0% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. Skonsolidowany zysk EBITDA wzrósł o 26,6% do 31,6 mln zł, natomiast zysk netto był wyższy o 8,2% r/r i wyniósł 22,0 mln zł.

Światowy rynek danych rozwija się bardzo dynamicznie co wynika z postępującej cyfryzacji gospodarki. Przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej zinformatyzowane, a wiele z nich zmienia model funkcjonowania na tzw. „data driven business”, czyli działalność napędzaną danymi. Wartość globalnego rynku danych w reklamie internetowej szacowana jest na ponad 18 mld dolarów1, co oznacza wzrost o 35% w ujęciu rocznym. Patrząc globalnie, najwięcej danych kupuje się w Stanach Zjednoczonych, rynek ten odpowiada za blisko 2/3 wszystkich światowych wydatków na dane. Amerykański rynek cyfrowych informacji rośnie w tempie dwucyfrowym, w 2017 r. osiągnął wartość ponad 8,8 mld dolarów, co oznacza wzrost o ponad 32% r/r. Prognoza na rok bieżący zakłada, że obrót cyfrowymi danymi wzrośnie o 29% do 11,4 mld dolarów. Kolejne największe rynki danych to Wielka Brytania, Chiny, Japonia oraz Kanada.

Jednym z motorów napędowych rynku danych jest branża marketingowa. To informacje o zainteresowaniach i preferencjach użytkowników Internetu są dzisiaj podstawą kampanii online, realizowanych w modelu programmatic buying, który w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija.

„W ostatnim roku ze względu na wolumen analizowanych przez nas danych staliśmy się jednym z największych na świecie dostawców anonimowych danych o preferencjach i zainteresowaniach internautów, którą stworzyliśmy we własnym zakresie, przy użyciu autorskich technologii"

mówi Piotr Prajsnar.

„W zeszłym roku sukcesywnie rozwijaliśmy sieć dystrybucji naszych danych, w IV kwartale 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi kluczowymi na rynku platformami dystrybuującymi dane: Adobe Audience Marketplace czy MediaMath. W celu zwiększenia skali działalności uruchomiliśmy także program OnAudience.com Data Alliance, którego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie dystrybucji danych z nowymi partnerami, a tym samym zwiększenie udziału w globalnym rynku danych"

dodaje prezes.

Mając na uwadze dynamiczne zmiany, które zachodzą na międzynarodowym rynku danych, spółka podjęła kroki mające na celu dostosowanie modelu biznesowego do celów związanych z dalszą ekspansją międzynarodową. Spółka koncentruje swoją działalność na przetwarzaniu oraz sprzedaży danych, czyli usługach cechujących się marżowością brutto na poziomie około 50%.

Od początku III kwartału 2017 r. spółka zmieniła sposób raportowania segmentów operacyjnych Grupy, co było odzwierciedleniem optymalizacji modelu biznesowego. Grupa zdecydowała o zmianie nazwy segmentu Data consulting na Data services, która lepiej odzwierciedla specyfikę działalności segmentu i wynika z rosnącego udziału usług opartych na sprzedaży danych i ma strategiczne znaczenie dla działalności Grupy. Segment Data services obejmuje bezpośrednią sprzedaż danych oraz usługi w modelu Big Data as a Service np. data enrichment czy data consulting. Porównując IV kwartał 2017 r. z analogicznym okresem w 2016 r. sprzedaż w segmencie Data services wzrosła o 157%.

Pozostałe usługi, obejmują przede wszystkim działalność w zakresie gier mobilnych oraz przychody z tytułu usług wspierających, przychody z usług barterowych, a także przychody z tytułu dedykowanej wydawcom technologii UnBlock, która umożliwia wyświetlanie reklam internautom stosującym wtyczki blokujące reklamy, np. „Adblock”. Z punktu widzenia sprzedaży i rentowności Grupy najważniejszym segmentem pozostaje Performance marketing.

W IV kwartale 2017 r. spółka przeprowadziła analizy prawne dotyczące zgodności z unijnym rozporządzeniem RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które w państwach UE wchodzi w życie 25 maja br., oraz wdraża aktualnie procedury, które mają na celu zapewnienie pełnej zgodności z nowymi przepisami.

„Rozporządzenie RODO jest ważnym elementem ujednolicenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w państwach członkowskich UE. Ich wprowadzenie nie powinno mieć istotnego wpływu na nasz obecny model biznesowy, który bazuje wykorzystaniu wyłącznie danych anonimowych"

mówi Piotr Prajsnar.

O spółce

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Zajmuje się Big Data marketingiem i monetyzacją danych. Jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie, zajęła 9. miejsce w rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP). Spółka opracowała innowacyjne narzędzia analityczne w zasięgu których znajduje się praktycznie każdy internauta w Europie. Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych w Sieci oraz rozbudowywanie rozwiązań klasy BI w firmach (data enrichment). Spółka opracowała również autorską technologię UnBlock, pozwalającą na emitowanie reklam internetowych, pomimo zainstalowanego oprogramowania typu AdBlock. UnBlock autorstwa Cloud Technologies otrzymał już wstępną ochronę patentową Urzędu Patentowego RP.

Źródło: spółka, #CLD

Ostatnie wiadomości