Grupa Recykl w 2017 r. osiągnęła 3,4 mln zł zysku netto i blisko 25-proc. marżę EBITDA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lut 2018, 09:11

Grupa Recykl w 2017 r. osiągnęła 3,4 mln zł zysku netto i blisko 25-proc. marżę EBITDA

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, w 2017 roku wypracował 3,4 mln zł zysku netto (+35 proc.), przy EBITDA rzędu 11,3 mln zł (+ 20 proc.) i przychodach 45,9 mln zł (+17 proc.). Są to najlepsze roczne rezultaty w 7-letniej historii działalności Grupy, wynikające ze sprzyjającej koniunktury rynkowej w zakresie podaży surowca i cen sprzedaży kordu stalowego oraz realizacji takich inicjatyw jak: uruchomienie nowej linii produkcyjnej i rozbudowa sieci zbiórki opon. Jednocześnie spółka przyspiesza z realizacją badań rozwojowych, na które otrzymała dotacje z NCBiR.

W czwartym kwartale 2017 r. Spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 11,3 mln zł (+16 proc.), a na wyniki grupy rzutowały w tym okresie zdarzenia jednorazowe. Raportowany zysk EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 2,2 mln zł (-18 proc.) i -0,3 mln zł (vs. +0,4 mln zł). W IV kw. 2016 r. na EBITDA wpłynęła (+0,6 mln zł) pozytywnie aktualizacja cen magazynu złomu (EBITDA po korekcie: 2,0 mln zł vs. 2,6 mln zł). Z kolei w IV kw. 2017 r. spółka odnotowała cykliczny, ale w większej wysokości (r/r) czynnik (rezerwa
z tyt. odmiennego bilansowego/podatkowego rozliczania leasingu), wynikający z zaciągnięcia w wyższej skali rozwojowych zobowiązań leasingowych, co obniżyło zysk netto o 0,5 mln zł (po oczyszczeniu dałoby skonsolidowany zysk netto rzędu ok. +0,2 mln zł). Rok wcześniej ww. czynnik obniżył zysk netto o 0,2 mln zł.

„Pozytywnie oceniamy ubiegły rok, który okazał się okresem najwyższych dotychczasowych wyników Grupy Recykl. Otworzyliśmy nową linię do recyklingu w Krośnie Odrzańskim, zakończyliśmy rozbudowę sieci zbiórki opon, co znacząco zwiększa wolumen pozyskiwanego przez Spółkę surowca oraz podpisaliśmy nowe większe umowy na realizację regionalnych usług logistycznych. Wszystkie działania pozwoliły na dalsze wzmocnienie naszej pozycji lidera branży, którą w 2018 r. chcemy w dalszym ciągu umacniać poprzez nowe, ciekawe inicjatywy rozwojowe"

powiedział Maciej Jasiewicz, wiceprezes zarządu Grupy Recykl S.A.

Grupie sprzyjają czynniki rynkowe, takie jak korzystne ceny kordu stalowego oraz przyjmowanie opłat z tytułu zagospodarowania i przetwarzania odpadów. Cena kordu jest skorelowana ze stale wysokimi cenami stali, na zadowalającym poziomie utrzymują się również ceny granulatów SBR.

W strukturze przychodów w 2017 r. blisko 60 proc., tj. ok. 27,3 mln zł (+18 proc.) stanowiła sprzedaż produktów z przerobu opon (wolumenowo sprzedano 40,7 tys. ton paliwa alternatywnego (+26 proc.), 21,2 tys. ton granulatu SBR (+8 proc.) i 10,2 tys. ton kordu stalowego (+ 7 proc.). 27-procentowy wzrost odnotowano w ramach usług prowadzenia zbiórki opon (3,5 mln zł), najsilniej natomiast wzrosła pozostała sprzedaż (+288 proc. do 5,4 mln zł), będąca efektem zagospodarowania zużytych opon oraz odbioru innych odpadów, dodawanych do paliw alternatywnych własnej produkcji.

„W najbliższych latach przede wszystkim stawiamy na rozwój nowych produktów, co docelowo będzie wspierać osiągane marże. Temu pomogą środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przyspieszą prowadzone badania. W ciągu kilku kwartałów spodziewamy się pierwszych rezultatów prac nad takimi rozwiązaniami, jak technologie dewulkanizacji gumy, czy mieszanki gumowe"

dodał Maciej Jasiewicz.

Spółki z Grupy Recykl w grudniu 2017 r. podpisały umowy na dofinansowanie z NCBiR na ok. 3 mln zł (całkowita wartość projektów to 5,2 mln zł), które dotyczą prac nad opracowaniem technologii dewulkanizacji gumy oraz stworzenia mieszanek gumowych do zastosowań przemysłowych. Pierwsze efekty początkowych etapów milowych, spodziewane są pod koniec 2018 r. i w I poł. 2019 r.

O spółce

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz - w imieniu producentów i importerów - prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmnie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

Źródło: spółka, #GRC

Ostatnie wiadomości