Auxilia S.A. podsumowała IV kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lut 2018, 12:43

Auxilia S.A. podsumowała IV kw. 2017 r.

Auxilia S.A., notowany na GPW czołowy gracz w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, podsumował IV kwartał 2017 r. Uwagę zwraca skuteczność zarządzania menedżerów sprzedaży, zmiany kadrowe na szczeblach menedżerów regionalnych, wprowadzenie kolejnych usług odszkodowawczych oraz dalsza koncentracja na najpoważniejszych szkodach. Auxilia kontynuowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela do obsługi każdego miesiąca IV kwartału 2017 r. W tym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 17% r/r, a jego rentowność o 30% r/r. Grudzień był również rekordowym miesiącem w historii działalności grupy jeśli chodzi o planowane przychody z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych.

W IV kwartale 2017 r. przychody grupy wyniosły 1 938 tys. zł wobec 2 472 tys. zł w tym samym okresie zeszłego roku. Wynik EBITDA był równy -465 tys. zł wobec -63 tys. zł w IV kwartale 2016 r. Wynik netto w IV kwartale 2017 r. ukształtował się na poziomie -662 tys. zł wobec -380 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na osiągnięte wyniki miała wpływ niższa niż zakładano dynamika kontraktacji portfela odszkodowań w pierwszym półroczu 2017 r., która przyczyniła się do niższej niż zakładano wartości przychodów, będących rezultatem konwersji zakontraktowanego portfela, w szczególności w postaci przychodów ze sprzedaży netto osiąganych na etapie przedsądowym. Rezultaty IV kwartału 2017 r. były determinowane również dopasowaniem stosowanej polityki aktywacji kosztów sprzedaży do zmienionego modelu rozliczeń w pionie sprzedaży, który zaczął obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r. Innym czynnikiem, który wpłynął na ukształtowanie się wyników drugiego półrocza 2017 r. była niższa o 18% od zakładanej konwersja portfela spraw na etapie sądowym, co skutkowało niższą wartościową przychodów ze spraw klientów znajdujących się na tym etapie. Związane jest to z wolniejszym od przewidywanego tempem zapadalności wyroków sądowych w sprawach klientów grupy kapitałowej Auxilia.

„Wprowadzane zmian, które zaimplementowaliśmy z początkiem roku jeśli chodzi o wsparcie sprzedaży, przynoszą wymierne korzyści. Skuteczność zarządzania menadżerów sprzedaży spowodowała, że IV kwartał był rekordowy w historii grupy Auxilia, pod względem wartości planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych”

powiedział Krzysztof Górka, wiceprezes zarządu Auxilia S.A.

Auxilia w IV kwartale 2017 r. kontynuowała rozwój w obszarze sprzedaży. W tym okresie skalowano działania sprzedażowe w segmencie odszkodowań dla sektora przedsiębiorstw. Zwiększono liczbę zatrudnionych w tym obszarze doradców klienta oraz rozszerzono zasięg geograficzny działań sprzedażowych. Wartość zakontraktowanych roszczeń wyłącznie z nowych linii biznesowych w IV kwartale 2017 r. wyniosła 6 438 tys. zł, co oznacza 64% wzrost wobec III kwartału 2017 r.

W związku z działaniami reorganizacyjnymi nastąpiła poprawa rentowności kontraktowanego portfela roszczeń odszkodowawczych. W IV kwartale 2017 r. średnia rentowność pozyskanego portfela wzrosła o 30% w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. W IV kwartale 2017 r. Auxilia zakontraktowała portfel roszczeń odszkodowawczych na poziomie 13 893 tys. zł co oznacza, że był wyższy o 17% proc. w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. oraz o 40% proc. wobec III kwartału 2017 r.

Działania podjęte w ramach obszaru produktowego mają być również wsparciem dla coraz lepszych wyników grupy. W IV kwartale 2017 r. w tym obszarze wprowadzono do obsługi usługę dochodzenia roszczeń z tytułu polisolokat.

W IV kwartale 2017 r. poprawiono jakość kontrolingu finansowego w ramach działalności w obszarze finansowym. W związku ze zmianami zasad rozliczeń w pionie sprzedaży, zoptymalizowano koszt sprzedaży o 73% w stosunku do I kwartału 2017 r. Działania restrukturyzacyjne przyniosły oszczędności operacyjne na poziomie jednostkowych kosztów usług obcych i wynagrodzeń w samym IV kwartale 2017 r. na poziomie 355,5 tys. zł względem IV kwartału 2016 r. Ponadto, od dnia wejścia w życie zmian restrukturyzacyjnych, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., tj. za okres od II do IV kwartału 2017 r. vs. II - IV kwartał 2016 r., łączna wartość oszczędności stanowiąca korzystny rezultat restrukturyzacji kosztów spółki wyniosła 747,2 tys. zł.

O grupie

Grupa Kapitałowa Auxilia działa na rynku odszkodowawczym od 15 lat, specjalizując się w szkodach osobowych, w tym w wypadkach komunikacyjnych. Jest liderem branży w segmencie premium. Spółka dostarcza usługi finansowe w branży odszkodowań, zapewniając swoim klientom wsparcie poprzez osiem oddziałów regionalnych. Poza najwyższej jakości obsługą prawną procesu odzyskiwania odszkodowań, Auxilia zapewnia swoim klientom również pomoc finansową, a także wykłada w ich imieniu koszty obsług spraw, co buduje przewagę konkurencyjną firmy. AUXILIA S.A. jest jednostką dominującą grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. jest spółką zależną od emitenta.

Działalność emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej grupy.

Spółka zależna Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. prowadzi sprawy odszkodowawcze pozyskane przez emitenta, starając się odzyskać należne od zakładów ubezpieczeniowych środki finansowe na drodze postępowania sądowego oraz na etapie przedsądowym.

Źródło: spółka, #AUX

Ostatnie wiadomości