Wezwanie na Tarczyński S.A. - komentarz do porozumienia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lut 2018, 08:52

Wezwanie na Tarczyński S.A. - komentarz do porozumienia

„Jesteśmy bardzo zaskoczeni i zdziwieni kolejnym porozumieniem trzech OFE, które wspólnie podjęły decyzję o nieodpowiadaniu na wezwanie do sprzedaży akcji Tarczyński S.A. po cenie 14 zł za akcje. Zaproponowany przez nas nowy poziom ceny w wezwaniu, który jest o 33% wyższy od pierwszej zaoferowanej ceny wynikał z prowadzonych rozmów ze wszystkimi zidentyfikowanymi akcjonariuszami mniejszościowymi i wydawał się dla nich satysfakcjonujący. Oferowana przez nas premia jest znacząco powyżej średnich premii w zakończonych wezwaniach przez ostatnie dwa lata, tym bardziej ta decyzja jest dla nas niezrozumiała” - mówi Dawid Tarczyński, Dyrektor w EJT Investment S.à r.l., podmiocie wzywającym na akcje Tarczyński S.A.

„Ponadto, co warto podkreślić, nie ma już formalnej możliwości podniesienia ceny przed zakończeniem terminu składania zapisów w wezwaniu, czyli przed 28 lutego, w związku z czym cena 14 zł za akcję jest naszą ostateczną ofertą ” –podkreśla Dawid Tarczyński.

„Zwracam też uwagę, że porozumienie podpisały tym razem tylko trzy OFE, a poprzednie porozumienia były podpisane przez pięć funduszy. Chcieliśmy zaoferować cenę, która będzie odpowiednia dla wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych, co umożliwi nam docelowe wycofanie spółki z GPW. W tej sytuacji, jeśli warunki wezwania nie są spełnione, rozważamy odstąpienie w ogóle od transakcji . Decyzję podejmiemy po zakończeniu zapisów” – dodaje Dawid Tarczyński .

„Chcielibyśmy zadeklarować, jako podmiot wzywający, gotowość do publicznego udzielenia dodatkowych informacji, które mogłyby przekonać członków Porozumienia do przyjęcia naszej oferty. Liczymy na to, że wyjaśnienie w ten sposób ewentualnych wątpliwości inwestorów pozwoli na rozwiązanie Porozumienia w terminie do 28 lutego br. i w konsekwencji sfinalizowanie wezwania” – wyjaśnia Dawid Tarczyński.

W dn. 22 lutego 2018 EJT Investment S.à r.l., podjął decyzję o dopuszczeniu możliwości nabycia akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się warunku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji. NWZA Tarczyński S.A. w dn. 26 lutego 2018 nie podjęło tej uchwały.

EJT Investment S.à r.l., wraz z Elżbietą i Jackiem Tarczyńskimi, są obecnie podmiotem dominującym i kontrolującym wobec spółki Tarczyński S.A. Obecnie posiadają oni 5.346.936 akcji Spółki, stanowiących 47,12% liczby akcji Spółki i uprawniających do wykonywania 8.346.936 głosów na WZ Spółki, co stanowi 58,18% ogólnej liczby głosów na WZ Tarczyński S.A.

Zapisy na Akcje są przyjmowane w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP oraz Domu Maklerskiego BZ WBK i trwają do 28 lutego 2018.

Tarczyński S.A. to firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin, skoncentrowana na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku Spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #TAR

Ostatnie wiadomości