Zysk netto Kogeneracji spadł r/r do 131,23 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 mar 2018, 09:06

Zysk netto Kogeneracji spadł r/r do 131,23 mln zł w 2017 r.

Kogeneracja odnotowała 131,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 149,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 165,11 mln zł wobec 190,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 014,8 mln zł w 2017 r. wobec 1 027,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 101,34 mln zł wobec 149,16 mln zł zysku rok wcześniej.

"W roku 2017 grupa kapitałowa Kogeneracja po raz kolejny osiągnęła dobre wyniki, wypracowując ponad 132 mln zł skonsolidowanego wyniku netto. Wyniki na poziomie operacyjnym były nawet nieco wyższe niż w roku poprzednim, jednak zmiana sposobu ujęcia księgowego rekompensat z tytułu kosztów osieroconych w EC 'Zielona Góra' w roku 2017 (wynik niższy o blisko 32 mln zł w porównaniu do roku 2016) spowodowała, że ostatecznie skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej był niższy niż w roku poprzednim"

czytamy w liście prezesa Wojciech Heydela do akcjonariuszy.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.

(ISBnews), #KGN

Ostatnie wiadomości