X-Trade Brokers rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 mar 2018, 16:05

X-Trade Brokers rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

Zarząd X-Trade Brokers (XTB) podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje zatrzymać  zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2017 r, poinformował XTB.

"Zarząd XTB podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki zatwierdzającemu sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017, zatrzymać do dyspozycji XTB zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2017 r. w kwocie ok. 87 398 tys. zł, przeznaczając go w całości na kapitał rezerwowy"

czytamy w komunikacie.

W rezultacie rekomendowanych działań nastąpi zwiększenie bazy kapitałowej i podniesienie współczynników kapitałowych spółki, co w ocenie zarządu ułatwi realizację strategii XTB, dodano.

"Emitent przypomina przy tym, że zgodnie z polityką dywidendową XTB, zamiarem zarządu spółki jest rekomendowanie w przyszłości walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak wyniki finansowe i możliwości finansowe spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju grupy kapitałowej XTB"

czytamy dalej w komunikacie.

Dokonanie przez spółkę wypłaty dywidendy podlega jednak różnego rodzaju ograniczeniom prawnym, w tym wynikających z wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego adresowanych do instytucji finansowych, dlatego każdorazowe decyzje w zakresie rekomendowania w przyszłości wypłaty dywidendy będą uzależnione również od takich wytycznych, podkreślono.

Na początku grudnia ub.r. XTB poinformował że w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego spółka nie spełnia przesłanek umożliwiających wypłatę dywidendy za rok 2017 r.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews), #XTB

Ostatnie wiadomości