Oncoarendi Therapeutics S.A. zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji i zadebiutować na GPW w Warszawie | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 mar 2018, 09:53

Oncoarendi Therapeutics S.A. zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji i zadebiutować na GPW w Warszawie

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych, ogłosiła zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji spółki na przełomie marca i kwietnia br. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oferta

Planowana pierwsza oferta publiczna akcji spółki OncoArendi Therapeutics S.A. będzie obejmować wyłącznie akcje nowej emisji w ilości nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 sztuk. Założyciele spółki oraz znaczący akcjonariusze zadeklarowali brak sprzedaży akcji przez okres 360 dni od dnia pierwszego notowania. Oferta publiczna zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Intencją spółki jest przydzielenie około 90% akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym i około 10% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.

Przeprowadzenie oferty jest planowane na przełomie marca i kwietnia 2018 roku, jednak ostateczna decyzja dotycząca harmonogramu uzależniona będzie m.in. od terminu zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF i sytuacji panującej na rynku. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty zostaną zawarte w prospekcie emisyjnym, który udostępniony zostanie do publicznej wiadomości po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.

O spółce

OncoArendi Therapeutics S.A. jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób nowotworowych oraz chorób układu oddechowego. Model biznesowy OncoArendi obejmuje odkrywanie i rozwój nowych leków w oparciu o najwyższą jakość chemii medycznej i przedklinicznych badań biologicznych, naukową współpracę z najlepszymi ośrodkami i liderami opinii w obszarze badanych chorób oraz efektywne wykorzystanie specjalistycznych ośrodków oferujących badania na zlecenie.

OncoArendi prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych).

Pierwszy obszar badań to przede wszystkim choroby o podłożu zapalnym, prowadzące do nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego. Badane cząsteczki to: OATD-01, inhibitory CHIT-1 oraz inhibitory YKL-40 w leczeniu niektórych nowotworów. W wyniku prac badawczych wybrany został najbardziej zaawansowany związek, OATD-01, który w zwierzęcych modelach chorób układu oddechowego wykazał działanie przeciwzapalne i spowalniające proces włóknienia, a stosowany może być np. w terapii astmy, idiopatycznego włóknienia płuc i/lub sarkoidozy. Kandydat kliniczny OATD-01 przeszedł już fazę rozwoju przedklinicznego. We wrześniu 2017 roku firma OncoArendi otrzymała pozwolenie od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) na rozpoczęcie badań klinicznych. W październiku 2017 roku pierwsza grupa ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy, typu „First in Human”, prowadzonego w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w Niemczech.

Dwie pozostałe cząsteczki platformy chitynazowej znajdujące się w fazie zaawansowanych badań to inhibitory CHIT1, które mogą być stosowane w leczeniu rzadkich chorób układu oddechowego takich jak idiopatyczne włóknienie płuc i/lub sarkoidoza oraz inhibitor białka YKL-40 stosowany do leczenia złośliwych guzów mózgu i innych typów nowotworów.

OncoArendi Therapeutics jest trzecią firmą w historii polskiej farmacji, której udało się doprowadzić kandydata na innowacyjny lek do rozwoju klinicznego.

Drugim obszarem terapeutycznym spółki jest immunoonkologia. OncoArendi pracuje nad rozwojem nowej immunoterapii przeciwnowotworowej, która obecnie stanowi obszar terapeutyczny o największym potencjale rynkowym. Najbardziej zaawansowana cząsteczka, OATD-02, pochodzi z grupy inhibitorów arginazy, które mają na celu zwiększyć skuteczność innych leków stosowanych w leczeniu pacjentów z nowotworami jelita grubego, płuca, skóry, a być może także u chorych z nowotworami mózgu. OATD-02, drugi kandydat kliniczny OncoArendi, został wyłoniony w czerwcu 2017 roku i znajduje się obecnie na etapie rozwoju przedklinicznego. Badania kliniczne OATD-02 z udziałem pacjentów OncoArendi chce rozpocząć na początku 2019 roku.

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA.

Źródło: spółka

Ostatnie wiadomości