Simple rekomenduje 0,22 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 mar 2018, 09:02

Simple rekomenduje 0,22 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Zarząd Simple podjął decyzję o wstępnej deklaracji wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2017 r., na poziomie 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Jednocześnie emitent informuje, iż rekomendacja zarządu spółki w zakresie wypłaty dywidendy, zostanie przedstawiona do zaopiniowania radzie nadzorczej emitenta, przy czym ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok 2017, zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy"

czytamy w komunikacie.

Simple odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 3,61 mln zł wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT dla rynku publicznego. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2000 r.

(ISBnews), #SME

Ostatnie wiadomości