Zysk netto MLP Group spadł r/r do 47,29 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 mar 2018, 09:13

Zysk netto MLP Group spadł r/r do 47,29 mln zł w 2017 r.

MLP Group odnotowało 47,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 66,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 55,16 mln zł wobec 102,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,31 mln zł w 2017 r. wobec 101,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 3,94 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej.

"Rok 2017 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju naszej grupy. W tym okresie zwiększyliśmy powierzchnię wydaną najemcom o 141,5 tys. m2 do łącznie 432,4 tys. m2. Jednocześnie na koniec minionego roku mieliśmy podpisane umowy najmu na łączną powierzchnię 501,6 tys. m2, czyli o 35% więcej niż na koniec 2016 roku. Na koniec minionego roku prowadziliśmy budowę i mieliśmy w przygotowaniu 72,4 tys. m2. Posiadaliśmy jednocześnie bank ziemi pozwalający na budowę kolejnych ponad 970 tys. m2"

napisał prezes Radosław T. Krochta w liście do akcjonariuszy.

Podkreślił, że Grupa MLP Group utrzymuje dobrą kondycję finansową. W minionym roku zwiększyła o 7,54% wartość aktywów netto (NAV) do poziomu 726,7 mln zł.

W 2017 roku grupa wypracowała 47,3 mln zł zysku netto w porównaniu do 66,4 mln zł w 2016 r.

"Zmniejszenie wyniku to głównie efekt aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych, która miała znacznie większy pozytywny wpływ w 2016 roku niż w roku minionym. Z kolei skonsolidowane przychody w minionym roku wyniosły 100,3 mln zł i były o 0,7% niższe niż rok wcześniej. Na nieznaczny spadek obrotów wpływ miało rozliczenie umowy deweloperskiej dotyczącej dokończenia budowy i komercjalizacji parku MLP Bieruń sprzedanego przez MLP Group w 2015, podczas gdy główne przychody z tego tytułu przypadły na rok 2016. Uwzględniając jednak przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej, w 2017 roku osiągnięty został wzrost o 14,3% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost ten wynikał z faktu, że w 2017 roku Grupa zwiększyła powierzchnię przekazaną w najem o wspomniane 141,5 tys. m2" 

tłumaczył prezes.

Większość powierzchni została przekazana w drugim półroczu 2017 r. , co nie wpłynęło jeszcze aż tak istotnie na wzrost poziomu przychodów z czynszów, podkreślił także.

Grupa prowadzi obecnie siedem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce - parki: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Gliwice i jeden park logistyczny w budowie - MLP Czeladź. W Niemczech Grupa aktualnie prowadzi jeden park logistyczny - MLP Unna. Z kolei w Rumunii Grupa zakupiła grunt pod budowę nowego parku logistycznego - MLP Bucharest West, wymienił prezes.

"Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada działki i umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie szesnaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie"

podsumował Krochta. 

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. 

(ISBnews), #MLG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości