Sescom przyjął politykę dywidendy, chce wypłacać do 30% jedn. zysku netto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 mar 2018, 08:59

Sescom przyjął politykę dywidendy, chce wypłacać do 30% jedn. zysku netto

Sescom podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendy, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 30% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, poinformowała spółka. Polityka dywidendy zostanie zastosowana po raz pierwszy do rekomendacji podziału zysku emitenta za rok obrotowy 2017/2018.

"Zgodnie z uchwaloną polityką dywidendy zarząd emitenta będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 30% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem następujących warunków:

  1. sytuacja finansowa i płynnościowa spółki oraz jej grupy kapitałowej umożliwia przeznaczenie zysku na poczet dywidendy,
  2. spółka nie znajduje się w fazie realizacji projektów inwestycyjnych, których finansowanie oparte jest o kapitały własne emitenta, a które sprawiają szansę osiągnięcia wyższej stopy zwrotu dla akcjonariuszy spółki,
  3. spółka nie planuje w ciągu najbliższego roku obrotowego rozpoczęcia projektów inwestycyjnych, w które zaangażowany zostanie kapitał własny emitenta" 
czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki corocznie przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta rekomendację dotyczącą sposobu podziału zysku za ostatni rok obrotowy. Dokonując rekomendacji, zarząd spółki kierować się będzie zasadami określonymi w uchwale. Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości podejmuje, w formie uchwały, walne zgromadzenie emitenta, podano również.

"Polityka dywidendy Sescom S.A zostanie zastosowana po raz pierwszy do rekomendacji podziału zysku emitenta za rok obrotowy 2017/2018"

podsumowano.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Spółka przeniosła 20 marca br. notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect. .

(ISBnews), #SES

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości