Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydują 24 IV o niewypłacaniu dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 mar 2018, 15:56

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydują 24 IV o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 kwietnia o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów na walne.

"Walne zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 5 100 752,52 zł za rok obrotowy 2017 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" 

czytamy w projekcie.

Mostostal Warszawa odnotował 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,51 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 5,1 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews), #MSW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości