Zysk netto Stalprofilu wyniósł 20,8 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 mar 2018, 09:14

Zysk netto Stalprofilu wyniósł 20,8 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

Stalprofil odnotował 20,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Zysk operacyjny wyniósł 39,95 mln zł wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 117,27 mln zł w 2017 r. wobec 800,3 mln zł rok wcześniej. 

"Grupa kapitałowa Stalprofil S.A. w 2017 r. wypracowała rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży w kwocie 1 117 267 tys. zł, czyli na poziomie o prawie 40% wyższym niż w 2016 r. Wzrost ten wynikał z wyższych r/r przychodów grupy w obu segmentach: o 34,3% w segmencie stalowym i 45,8% segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu"

napisał prezes i dyrektor generalny Jerzy Bernhard w liście dołączonym do raportu rocznego.

"W roku 2017 umocniliśmy naszą pozycję na rynku krajowym, a jednocześnie w Unii Europejskiej, która jest głównym zagranicznym rynkiem zbytu podmiotów z grupy. Wartość sprzedaży grupy kapitałowej Stalprofil S.A. na rynki zagraniczne wzrosła o 22% i wyniosła 103 731 tys. zł. Głównymi odbiorcami zagranicznymi grupy w roku 2017 były Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Łotwa, Litwa i Estonia"

dodał prezes. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 16,36 mln zł wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. 

(ISBnews), #STF

Ostatnie wiadomości