PKO BP rekomenduje 0,55 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 kwi 2018, 15:40

PKO BP rekomenduje 0,55 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok

Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 687,5 mln zł, tj. 24,8% zysku za 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podał bank.

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. zarząd podjął uchwałę, w której postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku rekomendację następującego podziału zysku osiągniętego w 2017 r. w wysokości 2 774 000 000 zł:

1)           na dywidendę dla akcjonariuszy 687 500 000 zł;

2)           na kapitał zapasowy w kwocie 2 050 000 000 zł;

3)           na kapitał rezerwowy w kwocie 36 500 000 zł.

Oznacza to, iż zarząd banku rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 24,8% zysku za 2017 r., co daje 0,55 zł brutto na akcję

czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zarządu jest zgodna z polityką dywidendową banku, która zakłada systematyczne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową banku, podkreślono w materiale.

Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2017 r. jest spójna z deklarowaną przez zarząd i radę nadzorczą banku decyzją o zastosowaniu się do indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie spełnienia wymogu do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za 2017 rok

podkreślono także w komunikacie.

W połowie marca br. PKO BP otrzymał indywidualne zalecenie KNF dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku netto za 2017 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za ten okres.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews), #PKO

Ostatnie wiadomości