Zysk netto Auto Partner wzrósł r/r do 34,87 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 kwi 2018, 08:39

Zysk netto Auto Partner wzrósł r/r do 34,87 mln zł w 2017 r.

Auto Partner odnotował 34,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 34,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 55,27 mln zł wobec 44,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 915,44 mln zł w 2017 r. wobec 705,39 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności grupy w szczególności przez: (i) rozwój sieci dystrybucji zarówno pod względem liczby otwieranych nowych filii (w 2017 grupa odnotowała wzrost liczby filii o 9 oddziałów, z poziomu 71 oddziałów w 2016 r. do 80 oddziałów w 2017 r.), jak i lepszym pokryciem geograficznym polskiego rynku, (ii) rozszerzaniem asortymentu, (iii) lepszym dopasowaniem asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, (iv) systematyczną optymalizację i poprawę obsługi klientów oraz (v) ogólnego wzrostu rynku w Polsce(o ok. 7-8%)"

czytamy w raporcie rocznym. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 38,87 mln zł wobec 36,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 180 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od czerwca 2016 r.  

(ISBnews), #APR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości