Skarbiec TFI: miał w marcu 2018 r. blisko 4,3 mld zł aktywów netto w funduszach detalicznych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 kwi 2018, 17:38

Skarbiec TFI: miał w marcu 2018 r. blisko 4,3 mld zł aktywów netto w funduszach detalicznych

Wzrost zmienności na rynkach w Polsce i na świecie miał bezpośredni wpływ na nastroje inwestorów w marcu 2018. Pomimo dość trudnego rynku Skarbiec TFI zanotował kolejny bardzo dobry miesiąc – sprzedaż netto wyniosła 138 mln PLN, a w okresie styczeń-marzec było to łącznie 284 mln PLN. Nadal większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązanie bezpieczne, tj. pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych – ich aktywa na koniec marca wzrosły o 14,2% YTD i 5,5% m/m. Wartość aktywów funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych spadła w marcu o 2,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co jest efektem spadków na giełdach, przy dodatnich napływach do tej grupy funduszy. - komentuje spółka.

  • Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Towarzystwa wynosiły na koniec marca b.r. blisko 4,3 mld PLN, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z 2017 r.
  • Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca b.r. wyniosły 2 433,6 mln PLN (+14,2 % vs 2017 r. i +5,5% m/m).
  • Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca b.r. wyniosły 1 851,8 mln PLN, (-2,3% vs 2017 r. i -2,6 % m/m).
  • Sprzedaż netto za marzec 2018 wyniosła ok. 138 mln PLN, a za okres styczeń-marzec łącznie 284 mln PLN.

Wśród funduszy ocenianych jako bezpieczne rekordowy wynik osiągnął Skarbiec - Obligacja – wzrost aktywów o ponad 53 mln PLN (+29,5 % m/m, suma aktywów ponad 233 mln PLN, +47,6% YTD). Kolejny dobry miesiąc zaliczył Skarbiec Kasa – fundusz pieniężny inwestujący w dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu lub zmiennym oprocentowaniu, który zwiększył aktywa o 17,5% m/m (+60 mln PLN, suma aktywów wynosi ponad 403 mln PLN, +48,7% YTD). Warto też zwrócić uwagę na funduszu Skarbiec – Depozytowy, którego ok. 55% inwestycji to dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok. Zanotował on wzrost aktywów netto o 16,3% m/m (+32 mln PLN, suma aktywów 232 mln PLN, +18,6% YTD).

Aktywa grupy funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych wynosiły na koniec miesiąca 1,85 mld PLN. W tej grupie były jednak także fundusze, których aktywa zwiększyły się. Jeden z mniejszych funduszy Skarbiec - Market Neutral zanotował kolejny wzrost aktywów o 17,8% m/m (+ 2,9 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 19,5 mln PLN, +41,8% YTD).

Według stanu na dzień 31 marca 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz trzema subfunduszami w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji).

skarbiec

Źródło: Spółka, #SKH

Ostatnie wiadomości