Warimpex miał wstępnie 41,5 mln euro zysku netto w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 kwi 2018, 16:29

Warimpex miał wstępnie 41,5 mln euro zysku netto w 2017 r.

Warimpex miał 42,37 mln euro skonsolidowanych przychodów, 33,58 mln euro EBIDTA, 55,7 mln euro EBIT oraz 41,5 mln euro zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Jak wskazują wstępne dane, wynik finansowy spółki Warimpex Finanz und Beteiligungs AG za rok 2017, zamykający się zyskiem w wysokości 41,5 mln euro, będzie najlepszym wynikiem od wejścia spółki na giełdę w 2007 roku. Jest to głównie efekt zwiększenia wartości nieruchomości biurowych spółki oraz zysków ze sprzedaży udziałów w ośmiu hotelach, która nastąpiła w maju 2017 r. Transakcja ta przyczyniła się do wyraźnego wzmocnienia podstaw finansowych przedsiębiorstwa. Zobowiązania grupy zmniejszyły się łącznie o 134 mln euro, co pozwoliło na istotne zredukowanie kosztów z tytułu odsetek. Znacząco wzrósł także udział kapitału własnego, z 12% w 2016 r. do 32% w 2017 r."

czytamy w komunikacie.

W zakresie działalności operacyjnej, sprzedaż ośmiu hoteli spowodowała spadek przychodów w segmencie hoteli z 51,9 mln euro w 2016 r. do 27,5 mln euro w 2017 r. Spadek ten został częściowo skompensowany wzrostem przychodów z wynajmu nieruchomości biurowych z 8,6 mln euro do 13,2 mln euro. Jest on efektem przede wszystkim ukończenia wynajętego w całości obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya na terenie Airportcity St. Petersburg. Łączne przychody grupy ze sprzedaży spadły z 62,2 mln euro do 42,4 mln euro, podano także.

Dodatkowo, dzięki wyraźnemu wzrostowi wskaźników EBITDA (o 57%) i EBIT (o 116%), ze względu na wyższe zyski ze sprzedaży nieruchomości i pozytywny wynik wyceny nieruchomości biurowych, wstępny wynik finansowy wyniósł 41,5 mln euro (22,86 mln euro rok wcześniej), czytamy dalej.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie.

(ISBnews), #WXF

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości