Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o 26 zł dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2018, 17:21

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o 26 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznie 26 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2017 na jedną akcję wynosi 26,00 złotych, a nadto, że:

  1. uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 23 kwietnia 2018 roku,
  2. wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2018 roku"
czytamy w uchwale.

Na podstawie uchwały zarządu spółki dnia 3 października 2017 roku Grupa Żywiec wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112 984 707 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 11 zł za jedną akcję. Do wypłaty akcjonariuszom pozostanie więc kwota 154 070 055 zł, tj. 15 zł za jedną akcję.

"Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2017 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 10 239 852,50 zł oraz część zysku za rok 2017 w wysokości 256 814 909,50 zł"

czytamy dalej.

Pozostałą część zysku netto za 2017 r. w kwocie 4 903 252,16 zł przeznaczono na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali w kwietniu 2017 r., że łączna wysokość dywidendy na jedną akcję za rok obrotowy 2016 wyniesie 29 zł.

Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2017 roku sprzedała 11,2 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews), #ZWC

Ostatnie wiadomości