Akcjonariusze MOL zdecydowali o wypłacie 94,28 mld HUF dywidendy za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2018, 17:23

Akcjonariusze MOL zdecydowali o wypłacie 94,28 mld HUF dywidendy za 2017 r.

Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 94,28 mld HUF na dywidendę za 2017 r. oraz wyrazili zgodę na skup akcji własnych, podała spółka.

"Walne zgromadzenie uchwaliło 260 305 980 głosami za (100%) wypłatę 94 278 069 345 HUF w formie dywidendy w 2018 r. za rok finansowy 2017"

czytamy w komunikacie.

W innej uchwale akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych przez najbliższe 18 miesięcy.

"Całkowita wartość nominalna akcji własnych w posiadaniu spółki nie może w żadnym momencie przekroczyć 25% kapitału akcyjnego spółki"

przypomniano.

W marcu rada dyrektorów MOL rekomendowała przeznaczenie na dywidendę za 2017 r. ok. 94 mld HUF, co dałoby wypłatę w wysokości 127,5 HUF na akcję

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews), #MOL

Ostatnie wiadomości