Danwood Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2018, 11:10

Danwood Holding S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną

Danwood Holding S.A., jeden z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej wykańczanych „pod klucz”, opublikował dziś prospekt emisyjny i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji. Cena maksymalna została ustalona na 15,00 PLN za akcję, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln PLN.

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 12-24 kwietnia 2018 roku. Funkcję globalnego koordynatora, współprowadzącego księgę popytu i oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Funkcję współprowadzących księgę popytu pełnią: mBank S.A. oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. S.A. (oddział w Polsce).

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 13-23 kwietnia 2018 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta członków konsorcjum detalicznego w Polsce. W skład konsorcjum detalicznego wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski mBanku, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski PKO Banku Polski i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Celem strategicznym Danwood Holding S.A. jest dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów, z których ponad 95% zostanie przekazanych w standardzie wykończenia „pod klucz”.

Szczegóły oferty publicznej

Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych będzie do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego spółki, należących do akcjonariusza sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 10% kapitału zakładowego spółki. Na podstawie prospektu akcjonariusz sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego spółki.

Z uwagi na model biznesowy, pozwalający na generowanie dużych dodatnich przepływów operacyjnych przy ograniczonym zapotrzebowaniu na nakłady inwestycyjne, spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.

Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”).

Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym do 10% oferty podstawowej, a w przypadku zaoferowania dodatkowych akcji oferowanych - do 10% akcji oferowanych.

Akcje należące do akcjonariusza sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu „lock-up” w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie zarządu spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego, przez okres 720 dni.

Akcje spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW.

Przewidywany skrócony harmonogram oferty:

 • 12-24 kwietnia 2018 r.: budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
 • 13-23 kwietnia 2018 r.: przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych nie później niż 24 kwietnia 2018 r.; opublikowanie ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i ceny sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów;
 • 25 – 27 kwietnia 2018 r.: przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych;
 • 30 kwietnia 2018 r.: przydział akcji oferowanych;
 • około 11 maja 2018 r.: zakładany pierwszy dzień notowania na GPW.

Strategia Danwood Holding

Nadrzędnym celem strategicznym grupy jest dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów, z których ponad 95% zostanie przekazanych w standardzie wykończenia „pod klucz”.

Przewidywana dynamika wzrostu segmentu domów wykończonych w standardzie „pod klucz” jest najwyższa na rynku spośród wszystkich kategorii domów jedno- i dwurodzinnych, wobec czego grupa zamierza koncentrować swoją działalność w tym obszarze, skupiając się na projektach z tzw. średniej półki cenowej.

Główne cele strategiczne Grupy to:

 • umacnianie pozycji rynkowej w Niemczech, jako lidera segmentu domów „pod klucz”, skąd ma pochodzić główna część wzrostu biznesu; udział przychodów grupy z rynku niemieckiego, który w 2017 roku wyniósł 87,4%, może w kolejnych latach ulec obniżeniu ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży na innych rynkach, jednak Niemcy pozostaną dla grupy strategicznym rynkiem działalności;
 • zdobycie istotnej pozycji w tym segmencie na innych rynkach, na których jest już obecna, tj. w Wielkiej Brytanii i w krajach alpejskich;
 • potencjalna ekspansja na nowe rynki geograficzne w przyszłości, na przykład na rynki skandynawskie, przede wszystkim Szwecji i Norwegii;
 • ciągła poprawa marży EBITDA, poprzez uzyskiwanie efektu skali i ścisłą kontrolę kosztów.

Cele strategiczne Grupa zamierza osiągnąć poprzez:

 • koncentrację na realizacji domów ze średniej półki cenowej w standardzie „pod klucz”;
 • rozwój i udoskonalanie unikalnego autorskiego modelu połączenia promocji i marketingu on-line z siecią sprzedaży;
 • rozbudowę (w latach 2018-2019) własnych mocy produkcyjnych o kolejne 500 domów rocznie, tj. do 2000 domów do roku 2019; grupa szacuje, że nakłady kapitałowe na ten cel wyniosą ok. 38 mln zł;
 • rozwijanie segmentu droższych domów poprzez wprowadzanie do oferty nowych projektów w wyższej cenie i wyższym standardzie wykończenia, skierowanych do bardziej wymagającej i mniej wrażliwej na cenę grupy klientów, w tym współpraca z renomowanymi biurami projektowymi;
 • systematyczność i okresową intensyfikację procesu rekrutacji pracowników, w szczególności produkcyjnych oraz montażowo-wykończeniowych.

„Zgodnie z naszą strategią, systematycznie zwiększamy skalę działalności, umacniamy pozycję na rynku niemieckim, na którym jesteśmy liderem i zwiększamy obecność na innych rynkach europejskich, głównie brytyjskim. Rozważamy także wejście na nowe rynki geograficzne w przyszłości, m.in. do Szwecji i Norwegii. Chcemy koncentrować się na tym co robimy najlepiej – realizacji domów ze średniej półki cenowej w standardzie „pod klucz”. W ciągu najbliższych dwóch lat zamierzamy rozbudować moce produkcyjne do 2000 domów rocznie, przeznaczając na ten cel ok. 38 mln zł. W 2018 rok weszliśmy z solidnym portfelem zamówień obejmującym około 2,3 tys. domów, co zapewnia realizację naszych planów sprzedażowych do końca I kwartału 2019 r. Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rynku prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w Europie i jego rosnące znaczenie względem domów tradycyjnych. W mojej ocenie to wszystko sprawia, że Spółka może być atrakcyjna dla inwestorów"

powiedział Jarosław Jurak, prezes zarządu Danwood Holding S.A.

O spółce

Grupa Danwood Holding S.A. jest jednym z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie wykończenia „pod klucz”, sprzedawanych pod własną marką Danwood.

Grupa jest liderem na rynku niemieckim pod względem liczby sprzedanych domów prefabrykowanych wykończonych „pod klucz”, z udziałem na poziomie 10 - 11% oraz trzecim co do wielkości graczem na tym rynku w segmencie domów prefabrykowanych ogółem. Na rynku niemieckim generowanych jest blisko 90% przychodów grupy.

Poza rynkiem niemieckim grupa jest obecna w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, oraz w Polsce, w której jest jednym z największych producentów domów prefabrykowanych.

Oferta Danwood Holding koncentruje się na domach w standardzie "pod klucz” z tzw. średniej półki cenowej, a spółka jest niekwestionowanym liderem na rynku niemieckim w tym segmencie cenowym domów prefabrykowanych.

Oferta grupy jest jedną z najbardziej kompleksowych i różnorodnych na rynku - zawiera paletę ponad 130 projektów jedno- i dwurodzinnych domów, o powierzchni od 80 do ponad 300 m2, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym i estetycznym, dostosowanych do lokalnych oczekiwań. Klientom oczekującym rozwiązań niestandardowych grupa proponuje modyfikacje projektów standardowych oraz projekty indywidualne. Najsilniejsze przewagi konkurencyjne grupy to wysoka jakość i atrakcyjność cenowa oferowanych domów. Wyniki pomiaru satysfakcji klientów Danwood, wskazują także na wysoką jakość obsługi. Zgodnie z nimi 86% klientów już poleciło produkty grupy lub ma zamiar to zrobić.

Danwood Holding posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Bielsku Podlaskim, którego obecne moce produkcyjne, po rozbudowie w latach 2015-2016 wynoszą 1,5 tys. domów rocznie, z możliwością dalszego ich zwiększenia wraz ze wzrostem liczby oddawanych domów. Na inwestycję w rozbudowę zakładu w kolejnych dwóch latach grupa planuje przeznaczyć ze środków własnych 38 mln zł.

Właścicielem 100% akcji Danwood Holding S.A. jest Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2017 roku grupa Danwood Holding zatrudniała 1.740 osób.

Źródło: spółka

Ostatnie wiadomości