Ferrum miało wstępnie 46,86 mln zł straty netto w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 kwi 2018, 08:59

Ferrum miało wstępnie 46,86 mln zł straty netto w 2017 r.

Ferrum odnotowało 46,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 305,76 mln zł przychodów w 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2017 r. ok. 305 757 tys. zł i były o ok. 3 077 tys. zł niższe od przychodów roku poprzedniego. Grupa kapitałowa Ferrum odnotowała przy tym w minionym roku obrotowym stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 41 821 tys. zł i stratę netto ok. 46 857 tys. zł, przede wszystkim w związku z osiągnięciem gorszych wyników przez podmiot dominujący Ferrum S.A." 

czytamy w komunikacie

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2017 r. ok. 246 037 tys. zł i były o ok. 485 tys. zł niższe od przychodów roku poprzedniego. Jednocześnie Ferrum odnotowało jednostkową stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 45 098 tys. zł i stratę netto ok. 49 153 tys. zł.

"Pogorszenie wyników finansowych wynikało m.in. z :

  1. niższej produkcji i sprzedaży rur oraz izolacji,
  2. wyższej ceny rynkowej taśmy walcowanej na gorąco zużywanej do produkcji, która nie została w całości przeniesiona na cenę sprzedaży rur, a jej wzrost wynikał m.in. z: wprowadzenia przez Komisję Europejską ceł antydumpingowych dla dotychczasowych producentów taśmy walcowanej na gorąco spoza Unii Europejskiej, konieczności pośredniego zakupu materiału wsadowego, generującego dodatkowe koszty,
  3. przeszacowania nieruchomości inwestycyjnej, co wpłynęło na wynik operacyjny in minus 18 963 tys. zł,
  4. nadwyżki utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów na rozwiązanymi oraz utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania"
czytamy dalej.

Ferrum opublikuje skonsolidowany raport roczny 26 kwietnia 2018 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews), #FER

Ostatnie wiadomości