Fitch obniżył rating GetBack do B-, umieścił na negatywnej liście obserwacyjnej  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 kwi 2018, 08:57

Fitch obniżył rating GetBack do B-, umieścił na negatywnej liście obserwacyjnej 

Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating (IDR) GetBacku z poziomu B+ do poziomu B- i umieścił go na negatywnej liście obserwacyjnej, podał Fitch. 

"Obniżka odzwierciedla niepewność dotyczącą dostępu spółki do finansowania i płynności, która zbiegła się ze znaczącymi zmianami w zarządzaniu GetBack, w tym z odwołaniem prezesa spółki" 

czytamy w komunikacie Fitch. 

Umieszczenie spółki na negatywnej liście obserwacyjnej odzwierciedla pogląd Fitch, że rating może zostać dalej obniżony ze względu na niepewność dotyczącą bieżącej sytuacji płynnościowej oraz wpływu na reputację ujawnionych informacji w zakresie ładu korporacyjnego. 

W środę S&P Global Ratings umieścił ratingi długo- i krótkoterminowy GetBack (oba na poziomie B) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, uznając, że istnieje ryzyko, iż spółce może nie udać się refinansowanie długu, dalsze podwyższanie kapitału oraz emisja nowego długu w celu spłaty obecnych zobowiązań i finansowania wzrostu. 

Również EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do poziomu B+ z BB. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna. Według agencji, utrzymywany dotychczas rating dla GetBack na poziomie BB zakładał realizację pełnego planu ogłoszonego przez spółkę na początku marca 2018 r. w zakresie jej dokapitalizowania dwiema emisjami nowych akcji na łączną kwotę co najmniej 500 mln zł, co według szacunków agencji miało istotnie wzmocnić i ustabilizować pozycję płynnościową i kapitałową spółki.

16 kwietnia br.  GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.

17 kwietnia br. rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.

Także 17 kwietnia akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack najpierw na dzień 16 kwietnia, a następnie - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - bezterminowo.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości