Archicom rekomenduje łącznie 1,65 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2018, 09:23

Archicom rekomenduje łącznie 1,65 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Zarząd Archicomu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 42,25 mln zł dywidendy z zysku za 2017 r., tj. łącznie 1,65 zł na akcję (tj. jeszcze po 1,44 zł na akcję po uwzględnieniu wypłaconej już dywidendy zaliczkowej), podała spółka.

"Zarząd spółki Archicom S.A. [..] podjął uchwałę nr 1/IV/2018 w sprawie przedłożenia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2017 w kwocie 42 249 807,6 zł, tj. w kwocie 1,65 zł na 1 akcję (z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 5 377 248,24 zł, tj. 0,21 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2017 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017, co oznacza, że wypłacie w roku 2018 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 36 872 559,36 zł, tj. 1,44 zł na 1 akcję)"

czytamy w komunikacie. 

Rekomendacja zarządu spółki jest zgodna z polityką dywidendową spółki, podkreślono.

W maju ub.r. akcjonariusze Archicomu zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2016 r. w wysokości 1,2 zł na akcję, z zaliczeniem zaliczki 0,4 zł wypłaconej w 2016 r.

Archicom odnotował 56,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 37,32 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 57,25 mln zł wobec 28,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews), #ARH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości