Strata netto BBI Development zwiększyła się r/r do 19,36 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2018, 09:15

Strata netto BBI Development zwiększyła się r/r do 19,36 mln zł w 2017 r.

BBI Development odnotowało 19,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W roku 2017 wynik finansowy spółki istotnie obciążył odpis aktualizujący wartość wieloetapowego projektu mieszkaniowego w Szczecinie (przede wszystkim nabytego w 2008 r. gruntu pod zabudowę mieszkaniową), będący efektem przeprowadzonego testu na utratę wartości"

napisał prezes Michał Skotnicki w liście do akcjonariuszy.

"W większości przedsięwzięć grupy, rok 2017 okazał się ważny. Po niemal 7 latach prac, doszło do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru obejmującego najważniejszy przygotowywany do uruchomienia projekt Grupy, czyli Roma Tower - 170-metrowego wieżowca na działce u zbiegu Nowogrodzkiej i Emilii Plater, w samym sercu Warszawy. Uprawomocnienie się planu na początku 2018 r. eliminuje podstawowe ryzyko administracyjne i otwiera drogę, po długoletnich przygotowaniach, do uruchomienia zaawansowanej fazy projektowania i pre-komercjalizacji dla tego znaczącego przedsięwzięcia, w którym grupa posiada 45% udział (pozostały udział jest w posiadaniu Archidiecezji Warszawskiej wraz z Parafią św. Barbary)"

napisał także prezes.

Według niego, w efekcie prowadzonych przez cały rok 2017 intensywnych prac budowlanych, Projekt Centrum Praskie Koneser na warszawskiej Pradze znajduje się na kilka miesięcy przed otwarciem, zarówno w części handlowej (ponad 50 tys m2 GLA powierzchni zawierającej biura, handel, muzeum wódki, hotel Marriott Moxy, Campus Warsaw i powierzchnie wystawiennicze), jak również w części mieszkaniowej (108 lokali o podwyższonym standardzie w stylu loftowym). O atrakcyjności realizowanego projektu świadczy zainteresowanie najemców i nabywców – niemal cała powierzchnia biurowa wynajęta i ponad 85% lokali sprzedane jeszcze przed oddaniem do użytkowania.

Natomiast jeszcze wcześniej niż wielofunkcyjny kompleks Konesera, bo już w maju 2018 r., do użytkowania zostanie oddany (realizowany wspólnie ze Spółdzielnią Społem Śródmieście) budynek Centrum Marszałkowska - 16,5 tys m2 GLA w najlepszej warszawskiej lokalizacji, na skrzyżowaniu dwóch linii metra. W trakcie roku 2017 doszło do ostatecznego uprawomocnienia się pozwolenia na budowę Centrum Marszałkowska, co pozwoliło usunąć ostatnie ryzyko administracyjne projektu i zamknąć proces pozyskiwania docelowego finansowania, podkreślił też Skotnicki.

Strata operacyjna BBI Development wyniosła w 2017 r. 12,02 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 27,01 mln zł wobec 89,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 15,69 mln zł wobec 9,22 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews), #BBD

Ostatnie wiadomości