Zysk netto Banku Millennium wyniósł 155,28 mln zł w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2018, 08:48

Zysk netto Banku Millennium wyniósł 155,28 mln zł w I kw. 2018 r.

Bank Millennium odnotował 155,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 140,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 428,29 mln zł wobec 393,49 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 172,5 mln zł wobec 166,12 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w I kwartale 2018 roku wyniósł 155,3 mln zł i był wyższy o 10,5% niż w I kwartale 2017 roku. Na wynik obydwu tych okresów wpływ miało zaksięgowanie całorocznej składki do BFG na fundusz restrukturyzacji w I kwartale, co spowodowało znaczny wzrost kosztów administracyjnych. Jeśliby rozłożyć równo w czasie tę roczną składkę, skorygowany zysk netto grupy w I kwartale 2018 r. (183,6 mln zł) byłby wyższy o 9,2% niż skorygowany zysk IV kwartału 2017 (168 mln zł)"

czytamy w raporcie.

Podatek bankowy w I kw. br. wyniósł 52,2 mln zł wobec 47,2 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 roku Bank Millennium pokazał dalszą poprawę dochodowości i wyjątkowo wysokie wskaźniki kapitałowe, po zatrzymaniu całego zysku za 2017 rok w kapitałach (jak zostało postanowione na walnym zgromadzeniu w marcu). I kwartał pokazał także obiecujące wyniki biznesowe, zarówno w segmencie detalicznym jak i firmowym, które dobrze rokują w kontekście perspektywy nowej strategii na lata 2018-2020"

czytamy dalej.

Grupa odnotowała ROE w wysokości 9,7% a wskaźnik koszty/dochody - na poziomie 46% (skorygowana składka BFG).

Łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) osiągnął wartość 24,4%, a współczynnik CET1/T1 równy 22,3% po dodaniu całego zysku za rok 2017.

Nadwyżka współczynnika TCR powyżej nowych minimalnych progów wynosi 6 pkt proc., a Tier1 7 pkt proc. Minimalne progi kapitałowe dla grupy wynoszą obecnie 18,5% (TCR) oraz 15,2%, podano także. 

Aktywa razem banku wyniosły 73,01 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 71,14 mld zł na koniec 2017 r. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 185,61 mln zł wobec 187,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. 

(ISBnews), #MIL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości