EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Banku Millennium do pozytywnej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 kwi 2018, 13:52

EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Banku Millennium do pozytywnej

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium na pozytywną ze stabilnej. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB, podała agencja.

"Podwyższenie perspektywy ratingu Banku Millennium S.A. związane jest przede wszystkim z systematyczną poprawą współczynników kapitałowych banku. Jest to rezultatem zarówno poprawy jego pozycji kapitałowej (wynikającej głównie z zatrzymywania przez bank w ostatnich latach całego zysku), jak również spadku udziału kredytów w aktywach (z wysokiego poziomu 81,3% w roku 2010 do umiarkowanego 65,7% na koniec I. kwartału 2018 roku)" 

czytamy w komunikacie.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również utrzymujący się w ostatnim czasie stale na zadowalającym poziomie (powyżej 1,2) wskaźnik pokrycia kredytów depozytami, a także utrzymującą się dobrą jakość portfela kredytów (wskaźnik NPL wynosi obecnie 4,9%) oraz relatywnie wysokie pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami (na poziomie ok. 75%).

"Pozytywnie na perspektywę ratingu oddziałuje także obserwowana w ostatnich kwartałach poprawa wypracowywanych przez Bank Millennium wyników finansowych (wskaźnik ROA na koniec I. kwartału 2018 r. kształtował się na relatywnie wysokim poziomie 1,0%), na co największy wpływ miały rosnące przychody z tytułu prowizji oraz utrzymywanie przez bank dobrej dyscypliny kosztowej (wskaźnik Cost/Income utrzymuje się ostatnio na stosunkowo niskim poziomie ok. 46%)" 

czytamy dalej.

Agencja zaznaczyłaa, że istotnym czynnikiem ryzyka dla Banku Millennium nadal pozostaje jeden z najwyższych w polskim sektorze bankowym udział kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych w portfelu kredytów ogółem (na koniec marca 2018 r. na poziomie 28,5%), a także wysoki udział tych kredytów w sumie aktywów (na poziomie 19,5%). Eurorating pozytywnie ocenił jednak postępujący spadek ich nominalnej wartości, zarówno na skutek stopniowych spłat, jak również w efekcie obserwowanego w ostatnich kwartałach spadku kursu franka szwajcarskiego do złotego.

"W kontekście wpływu ryzyka portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych na ogólne ryzyko kredytowe banku, EuroRating pozytywnie ocenia fakt, że obecnie procedowany w parlamencie projekt pomocy tego typu kredytobiorcom nie zakłada przymusowego przewalutowywania kredytów. Ze składek banków tworzony ma być jedynie fundusz pomocowy dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. W efekcie, negatywny wpływ planowanej nowej regulacji dotyczyć będzie głównie ewentualnego obniżenia rentowności banków. Ustawa nie powinna mieć natomiast bezpośredniego negatywnego wpływu na kapitały banków posiadających istotne portfele kredytów walutowych"

czytamy także w komunikacie.

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego bankowi ratingu kredytowego w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews), #MIL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości