Polnord odnotował najwyższe przychody ze sprzedaży od 2007 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 kwi 2018, 09:04

Polnord odnotował najwyższe przychody ze sprzedaży od 2007 r.

W 2017 r. grupa Polnord wypracowała 293,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do 2016 r. oznacza wzrost o 66% i jest najwyższym wynikiem od 2007 r. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 21,9 mln zł, a zysk netto 3,3 mln zł. Grupa przeprowadziła proces urynkowienia księgowej wartości posiadanego banku ziemi.

Grupa zrealizowała w 2017 r. rekordowe wyniki operacyjne na wszystkich poziomach:

  • sprzedała 1.389 lokali wobec 1.024 lokali w 2016 r. (wzrost o 36%),
  • rozpoznała w wyniku finansowym 1.131 lokali wobec 843 lokali w 2016 r. (wzrost o 34%),
  • w ramach 12 nowych projektów deweloperskich, uruchomionych w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Olsztynie i Wrocławiu, wprowadziła do sprzedaży 1.595 lokali wobec 962 lokali w 2016 r. (wzrost o 66%).

Miniony rok grupa zakończyła z ofertą wynoszącą 1.401 lokali, co jest wynikiem o 28% lepszym od stanu na koniec 2016 r., kiedy ofertę tworzyło 1.097 lokali.

Rekordowa liczba przekazanych klientom lokali bezpośrednio przełożyła się na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które w 2017 r. wyniosły 293,6 mln zł. Największy wpływ na ich wysokość miały lokale przekazane w Warszawie (59% aktów) oraz w Trójmieście (14% aktów).

„Dotychczas efekty naszej strategii były widoczne wyłącznie w danych sprzedażowych. Obecnie, projekty rozpoczęte w ostatnich 2 latach, zaczynają mieć odzwierciedlenie w generowanych wynikach finansowych. W kolejnych okresach spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów, gdy w wynikach ujęte zostaną mieszkania zakontraktowane w rekordowym ubiegłym roku"

podkreśla Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Polnord SA.

Grupa sfinalizowała przegląd wartości gruntów, ujmując w wynikach finansowych 2017 r. odpisy z tego tytułu. Tym samym osiągnięty został kamień milowy w procesie restrukturyzacji organizacji, której bilansowa wartość posiadanego banku ziemi została już urealniona.

Osiągnięte dzięki intensyfikacji zagospodarowania posiadanego banku ziemi silne przepływy pieniężne pozwoliły grupie na zredukowanie zadłużenia finansowego netto z poziomu 344 mln zł na koniec 2016 r. do 299 mln zł na koniec minionego roku, co w ujęciu rok do roku stanowi spadek o 13%.

„Wyniki finansowe prezentowane na kolejnych, poniżej przychodów ze sprzedaży, poziomach rachunku wyników, nie odzwierciedlają siły i potencjału naszej grupy. Są obciążone zdarzeniami jednorazowymi, takimi jak przeszacowanie wartości nieruchomości czy przeszacowanie naszych aktywów finansowych, których ujęcie było jednak konieczne, aby zachować transparentność i zaprezentować realną wartość posiadanych przez naszych zasobów. Zdecydowanie pełniejszy obraz naszej rzeczywistej sytuacji i perspektyw rozwoju możemy uzyskać z rachunku przepływów pieniężnych. Generowane nadwyżki przepływów z działalności operacyjnej i inwestycyjnej pozwalają nam na obniżanie poziomu zadłużenia, czyli realizację jednego z kluczowych założeń naszej strategii rozwoju" 

tłumaczy Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Polnord SA.

Znacząca poprawa wyników finansowych i operacyjnych w 2017 r. jest efektem konsekwentnej realizacji celów zapisanych w opublikowanej w marcu 2016 r. strategii rozwoju grupy Polnord na lata 2016-2019, której kluczowymi założeniami były: urynkowienie księgowej wartości aktywów, koncentracja na terenie dużych aglomeracji, obniżenie zadłużenia do racjonalnego poziomu oraz uruchamianie rentownych projektów, dostosowanych do rynkowych potrzeb.

O spółce

Polnord SA to wiodąca na polskim rynku firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w działalności deweloperskiej, inwestycyjnej i budowlanej. Od 1999 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest członkiem-założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którego celem jest promowanie kodeksu dobrych praktyk w relacji klient – deweloper. Polnord SA, właściciel jednego z największych – wśród polskich deweloperów – banków ziemi, realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. W ofercie spółki znajdują się gotowe mieszkania, apartamenty i lokale usługowo-biurowe dla wszystkich, którzy cenią staranny dobór lokalizacji, najwyższą jakość wykonania oraz pewność i bezpieczeństwo inwestycji.

Źródło: spółka, #PND

Ostatnie wiadomości