Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 maj 2018, 16:23

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

Suma wierzytelności GetBacku wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego. 

"Suma wierzytelności wynosi  2 815 646 569,00 zł, z czego suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 285 769,06 zł, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi 90 283 613,69 zł ( w tym 90 253 369,76 zł stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku spółki zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych, 30 243,93 zł stanowią wierzytelności ze stosunku pracy"

czytamy we wniosku złożonym dziś do Sądu Rejonowego we Wrocławiu.  

Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na majątku dłużnika obejmują łącznie kwotę 90 253 369,76 zł zabezpieczoną zastawami rejestrowymi na certyfikatach inwestycyjnych, należących do spółki. Suma wierzytelności spornych wynosi 8 800 550,91 zł, podano także. 

GetBack wskazał, że na dzień 25 kwietnia łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie obligacji wynosiła 88,26 mln zł, zaś łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od obligacji 3,32 mln zł, zaś sytuacja płynnościowa spółki grozi jej utratą zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań płatniczych bez ponoszenia nadzwyczajnych kosztów.  

"Restrukturyzacja zadłużenia spółki w drodze układu (w szczególności odroczenie terminów zapłaty oraz konwersja wierzytelności na akcje spółki) umożliwi spółce zaspokojenie należności wierzycieli w bardzo znacznym lub pełnym zakresie, co przewidują złożone przez dłużnika propozycje układowe"

czytamy także. 

GetBack 2 maja br. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r."

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews), #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości